Iran: Nog eens twee tijdens de opstand opgepakte jongeren bezweken aan martelingen

 18 januari2018 

Sanandaj-gevangenis

Iraanse Opstand – Nog eens twee personen, gearresteerd bij de volksopstanden in Iran, werden gedood bij de martelingen door de handlangers van het Velayat-e-faqih-regime in Arak en Sanandaj.