STFA

De Speciale UNO-Rapporteur spreekt over de troosteloze mensenrechtensituatie en over het bloedbad van 1988 in Iran

 26 oktober 2017 

 De Speciale UNO-Rapporteur over de situatie van mensenrechten in Iran sprak op 25 oktober de 72e zitting van de Algemene Vergadering in New York toe om de troosteloze situatie van de mensenrechten in Iran, zoals die bestaat sinds de machtsovername door het regime in 1979, ter discussie te stellen.

Asma Jahangir, die de Algemene Vergadering voor de eerste keer toesprak sinds haar aantreden in november 2016, presenteerde een rapport over de eerste zes maanden van 2017, dat gebaseerd was op bronnen zowel van binnen als van buiten Iran.

Iran: Een brief van een vrouwelijke politieke gevangene: Protest tegen IRGC is de reden voor mijn gevangenisstraf

 

 24 oktober 2017 

 

STFA - Golrokh Iraei, een vrouwelijke politieke gevangene in de vrouwenafdeling van de Evin- gGevangenis, schreef vorige week een brief als reactie op de overplaatsing van haar man, Arash Sadeqi, van de Evin-gevangenis naar de Rajaei-Shahr-gevangenis in Karaj.

Detentie voor een 15-jarig schoolmeisje in Zuidwest-Iran

 20 oktober 2017 

Woensdag 18 oktober arresteerde de Iraanse Inlichtingendienst in Abadan een 15-jarig schoolmeisje. Volgens de berichten gaat het hierbij om Maedeh Shabani Nezhad, die aldaar een middelbare school bezoekt.

De agenten overvielen het huis van Shabani en inspecteerden het, en gingen daarna naar de school van het meisje, arresteerden haar en namen haar mee.

Iran: Het bittere verhaal van het lijden van vrouwelijke gezinshoofden

17 oktober 2017

- Armoede onder Iraanse vrouwen is zo nijpend geworden dat staatsmedia en -functionarissen reeds spreken van de ‘vrouwelijke armoede’, een term die nu gemeengoed geworden is.

Bijna 40 jaar na de machtsovername door het huidige Iraanse regime is armoede onder de bevolking, ook bij vrouwen, nog steeds wijdverbreid, en in het bijzonder catastrofaal bij huishoudens met vrouwen als gezinshoofd.

Leraren Protesteerden op Internationale Leraren Dag in allerlei Steden in Iran

Vrijdag 6 oktober 2017 

De gepensioneerde leraren en EDUCATORS protesteerden vóór het gebouw van de Organisatie voor Management en Planning van Iran op de leraren dag, aldus ILNA News op 5 oktober 2017. Duizenden leraren namen deel aan het protest op uitnodiging van de Coördinatieraad van de Leraren Vakbond in Tabriz, Khoramabad, Shahrekord, Mashhad, Gilan, Yazd, en Khuzestan. De mensen die voorheen politiek gevangene waren en ook gepensioneerde arbeiders deden eveneens mee aan de demonstratie in Teheraan.

De UNO heeft het morele en volkenrechtelijke gezag om een onderzoek in te stellen naar het bloedbad van 1988 onder politieke gevangenen in Iran

 06 oktober 2017 

Het onderzoek naar de “vuile oorlog” in Argentinië schiep het precedent voor een onderzoek naar de “Zomer van Bloed” in Iran, aldus de titel van een schokkend artikel van Ken Blackwell over twee van de verschrikkelijkste misdaden van de 20e eeuw in Argentinië en Iran, hieronder volgt de volledige tekst van in dit in ‘Town Hall’ grpubliceerde artikel van 06 oktober 2017.

Iran: Scholen worden met brandhout verwarmd

Armoede heerst in het zuidwesten van Iran. In sommige gebieden krijgen de leerlingen les in de buitenlucht, en de daarbij horende koude kan men zich nauwelijks voorstellen.

Scholen worden met brandhout uit het bos verwarmd, en leraren verbranden dat brandhout in de klaslokalen zelf ter bestrijding van de kou, alhoewel zij zich bewust zijn van de gevaren, maar zij hebben geen andere keus om aan de kou te ontsnappen.

Pagina's