Iran: Terechtstelling van jongeren en vrouwen: een wanhopige poging van de mullahs om de volksopstand te beteugelen

 31 januari 2018 

Ali Kazem

Elke deal met het Iraanse regime zou moeten gekoppeld worden aan een stopzetting van de terechtstellingen en vrijlating van de tijdens de opstand gearresteerde demonstranten

Door aanhoudende terechtstellingen, speciaal die van jongeren en vrouwen, en door een sfeer van angst en intimidatie te creëren tracht het onmenselijke mullah-regime tevergeefs de volksopstand de kop in te drukken, nadat deze de mullahs verrast had en aan de pijlers van hun macht geschud had.