Vrouwen

Behzad Naziri vertelt over zijn ervaringen met de gruweldaden van het Iraanse regime

06 Juni 2015 - Het tweede en derde deel van het TV programma “Hellish Era” van Al Arabiya was gewijd aan een interview met Behzad Naziri.

Hij spreekt over het martelaarschap van zijn zusje Geitei en zijn ontsnapping uit de gevangenis van het regime en de arrestatie van zijn vader.

Iran: Terechtstelling van jongeren en vrouwen: een wanhopige poging van de mullahs om de volksopstand te beteugelen

 31 januari 2018 

Ali Kazem

Elke deal met het Iraanse regime zou moeten gekoppeld worden aan een stopzetting van de terechtstellingen en vrijlating van de tijdens de opstand gearresteerde demonstranten

Door aanhoudende terechtstellingen, speciaal die van jongeren en vrouwen, en door een sfeer van angst en intimidatie te creëren tracht het onmenselijke mullah-regime tevergeefs de volksopstand de kop in te drukken, nadat deze de mullahs verrast had en aan de pijlers van hun macht geschud had.

Iraanse Vrouwen

Agenten in Burger van de Geheime Dienst van het Regime van Iran Botsen met Fietsende Meisjes

  03 augustus 2017 

- Meisjes die rond een meer aan het fietsen waren in de stad Marivan (West-Iran) zijn geconfronteerd met een verbod van agenten in burger.

Volgens verslagen patrouilleren er aldoor agenten in burger van Marivans Geheime Dienst rondom het meer Zaribar en op de toegangswegen.

Dit doen die agenten in burger met de bedoeling te voorkomen dat er vrouwen en meisjes om het Zaribar Meer fietsen.

Iraanse Vrouwen | Agenten in Burger van de Geheime Dienst van het Regime van Iran Botsen met Fietsende Meisjes

  03 augustus 2017 

- Meisjes die rond een meer aan het fietsen waren in de stad Marivan (West-Iran) zijn geconfronteerd met een verbod van agenten in burger.

Volgens verslagen patrouilleren er aldoor agenten in burger van Marivans Geheime Dienst rondom het meer Zaribar en op de toegangswegen.

Dit doen die agenten in burger met de bedoeling te voorkomen dat er vrouwen en meisjes om het Zaribar Meer fietsen.

Duizenden vrouwen in één maand gearresteerd omdat ze onjuist gesluierd waren

Nadat duizenden “straat”meisjes en vrouwen in Iran waren gearresteerd, werd bepaald dat 600 van hen prostituee waren en gedwongen dit soort werk te doen. Volgens andere statistieken telt het land 1,5 miljoen weduwen en gescheiden vrouwen en dit aantal neemt dagelijks met 160 toe.

In één maand tijd werd een aantal onjuist gesluierde vrouwen in Iran gearresteerd. De volgende details werden hierover bekend gemaakt:

 

Iraanse zedenpolitie beveelt vrouwen de islamitische sluier te dragen in een christelijkekerk

Heat Street, 31 Maart 2017 - Leden van de Iraanse zedenpolitie oefenen druk uit op vrouwen om de sluier te dragen, ook op christelijkebidplaatsen.

Vrouwelijke politie-officieren werden gezien bij de middeleeuwse cathedraal van de Heilige Verlosser in Isfahan, terwijl ze de repressieve “bescheidenheidswetten” van de islamitische theocratie probeerden op te leggen.

Bezoekers vertelden dat hen werd verteld of hun hijab al danniet "geschikt" was op het moment dat ze het christelijkeheiligdom, onderdeel van de Armeense orthodoxe kerk, betraden.

Iran: Vrouwen worden Gearresteerd, Gemarteld en Geëxecuteerd onder Rohani’s Toezicht

Iran is een Leidende Staat als het om Onderdrukking van Vrouwen gaat

STFA, 22 Maart 2017 - Van alle dictators is bekend dat zij hun tegenstanders onderdrukken, liegen tegen de samenleving over hun beleid en gebruik maken van elke denkbare misdaad die nodig is om aan de macht te blijven. Hitler geloofde dat een leugen ongerijmd moest zijn om deze geloofwaardig te maken.

Pagina's