100.000 mensen aanwezig op de “Free Iran” bijeenkomst in Parijs

Op 9 juli zijn ruim 100.000 Iraniërs en mensenrechtenactivisten van over de hele wereld bijeengekomen voor een grootse “Free Iran’”-bijeenkomst in de Bourgetzaal in Parijs om hun stem te laten horen met de eis tot een verandering van regime in Iran.

 

 

Zoals altijd wordt de jaarlijkse door de Iraanse oppositie georganiseerde bijeenkomst vereerd met de aanwezigheid van een aantal belangrijke politici en hoogwaardigheidsbekleders van over de hele wereld. Duizenden Iraanse dissidenten, in aanwezigheid van buitenlandse gewezen topfunctionarissen, betoogden massaal en heftig op 9 juli voor de omverwerping van de Iraanse regering.

 

 

Meer dan 20 Nobelprijswinnaars hebben hun steun aan de "Free Iran"-beweging uitgesproken, daarbij hun collectieve gewicht in de strijd van het Iraanse volk en diens verzet inzettend.
Op humanitair vlak eisten de demonstranten o.a. rechtsstatelijkheid, gelijke behandeling voor alle nationaliteiten, seksegelijkheid, invoering van de Universele Verklaring van de Mensenrechten, vrijheid van meningsuiting en persvrijheid, beëindiging van elke discriminatie van etnische en religieuze minderheden en van vrouwen.

 

 

Als choquerende geweldsmisdaad liet het Iraanse regime in de tweede week van mei in een tijdsbestek van amper 48 uur minstens 21 terechtstellingen door ophanging uitvoeren. Iran heeft het hoogste aantal terechtstellingen per hoofd van de bevolking ter wereld. Wie niet terechtgesteld wordt, moet voor wrede bestraffingen vrezen.

 

 

De gewezen directrice van persvoorlichting van het Witte Huis, Linda Chavez, opende de “Free Iran”-bijeenkomst met de woorden “Laten we de moed en toewijding van de Camp-Liberty-bewoners eren en prijzen. We weten allemaal dat Camp Liberty op 4 juli onder zwaar raketvuur kwam te liggen, met grote vernielingen en tientallen verwondingen als gevolg.

 

 


Adrianus Melkert, gewezen leider van de Nederlandse Partij van de Arbeid, verklaarde dat hij al het mogelijke zal doen ten gunste van het Iraanse volk. Hij prees Albanië – schitterend voorbeeld van een welkomsthouding. Hij feliciteerde het Albanese volk en diens regering voor hun lichtende voorbeeld.

Er was een grote Albanese delegatie aanwezig: Vertegenwoordigers van Albanië verklaarden dat onafhankelijk van het feit of we links of rechts zijn, we allemaal een hart hebben. Albanië heeft alle bewoners van Camp Liberty uitgenodigd om naar hun land te komen. Ze zullen met open armen ontvangen worden.

Pandeli Majko, gewezen premier van Albanië, verwelkomde Fatmir Mediu, Leider van de Republikeinse Partij en gewezen minister van defensie, die eveneens bevestigde dat onze broeders en zusters zonder meer welkom zijn in Albanië.

 


Een van de hoogwaardigheidsbekleders was Ingrid Betancourt, een gewezen Colombiaans-Franse politica die zes jaar lang in gijzeling gehouden werd. Zij vertelde het verhaal van een jong meisje dat elke week naar de gevangenis komt om haar vader te bezoeken.

“Dit meisje was acht jaar en leefde in een vallei in Iran, toen op een dag een aantal geüniformeerde mannen haar vader kwamen opzoeken en oppakken,” vertelde ze.

Op de bijeenkomst werd ook een reeks boodschappen met steunbetuigingen aan het Iraanse volk voorgelezen en afgespeeld, van mensen uit Iran met bedekte gezichten, die elk een rode roos in de hand hielden – een vrijheidssymbool, als logo voor dit evenement gekozen.

 John Baird, gewezen minister van buitenlandse zaken van Canada, verklaarde: “De mensen in Iran lijden dagelijks onder dit regime. Journalisten worden scherp in de gaten gehouden, zodat ze niet het ware verhaal kunnen vertellen en de waarheid zodoende niet tot het buitenland kan doordringen. Niets zal ons verhinderen ons tegen dit regime te blijven uitspreken, en tegen hun miserabele mensenrechtenbalans. 
Het Iraanse volk snakt naar vrijheid, democratie en mensenrechten. Het Iraanse volk verafschuwt alles waar het regime voor staat.”

 

 

José Manuel Barroso, gewezen voorzitter van de Europese Commissie en ex-premier van Portugal, sprak het plenum toe: "Ik ben trots aan een vreedzame en democratische bijeenkomst te kunnen deelnemen. Het Iraanse volk heeft niet het politieke systeem dat het verdient. Fundamenteel is de waardigheid van ieder menselijk wezen.”

Struan Stevenson, lid van het Europese Parlement tot 2014, verklaarde:
“We moeten onze vijanden leren begrijpen. Er bestaat geen religieuze rechtvaardiging voor de daden van het regime. Dit regime is een exporteur van terrorisme. We zouden onze volledige steun moeten geven aan de Iraanse oppositie in plaats van vuile deals te sluiten met de mullahs en hun moorddadig regime.”

 De gewezen directeur van de inlichtingendienst van Saudi Arabië, Prins Turki bin Faisal Al Saud, was eveneens aanwezig op deze massale bijeenkomst van het Iraanse verzet en verklaarde “Het Iraanse volk is het eerste slachtoffer van het regime.”

 Saeed Abedini, een Iraans‐Amerikaanse christen, die onlangs uit een Iraanse gevangenis werd vrijgelaten, verklaarde dat zijn aanwezigheid op deze bijeenkomst bewijst dat elke daad van verzet een overwinning van de vrijheid is. Hij is ervan overtuigd dat de dag zal komen dat wij met z’n allen een schitterende toekomst voor Iran zullen aanschouwen. Hij bedankte Maryam Rajavi voor haar niet aflatende inzet.

Grote aantallen Syrische ballingen, die zich verzetten tegen het regime van Bashar al-Assad, klaagden de steun van het Iraanse fundamentalistische regime aan Assad bij het doden van hun landgenoten aan en waren aanwezig om hun solidariteit met het Iraanse verzet te betuigen. Ze benadrukten dat ze een gemeenschappelijke vijand hebben — de regimes van de mullahs en Bashar Assad.

Op het regionale vlak heeft Iran meerdere malen ballistische projectielen getest, steunt het de strijdkrachten van Bashar al-Assad, Hezbollah, sjiitische milities en voedt het sektarisme, wat dan weer leidt tot meer toeloop naar IS en andere radicale groeperingen. Kortom, op die manier houdt Iran houdt de hele regio in een wurggreep.

 Dit jaar hebben prominente Amerikaanse persoonlijkheden — zoals de gewezen House Speaker Newt Gingrich, gewezen ambassadeur bij de Verenigde Naties John Bolton, de gewezen burgemeester van New York City Rudy Giuliani, de gewezen FBI-directeur Louis Freeh, om er maar enkele te noemen — deelgenomen aan de “Free Iran”-bijeenkomst.

 


Het Amerikaanse lid van het Congres, Brad Sherman, oud-lid van de Commissie van Buitenlandse Zaken van het Huis van Afgevaardigden, benadrukte het belang van de “Free Iran”-bijeenkomst en hij feliciteerde het Iraanse verzet wegens “zijn kritische rol bij het volgen van de voortgang van het nucleaire programma van het Iraanse regime.”

 

 

Kerry Kennedy, mensenrechtenactivist en dochter van de Amerikaanse president Robert F. Kennedy(: Wij zijn hier vandaag, want we willen vrijheid in Iran. Iran gaf ons de eerste menselijke beschaving en het moet vrij zijn. Iran die de moedertaal van alle talen geschapen moet vrij zijn. De belangrijkste verwezenlijking van Iran was de rechten van de mens handvest geschreven door koning Dariyush. Cyrus de Grote van Perzië laat de Joodse gevangenen in Babylon. De mullahs richten vrijheidsstrijders in Camp Liberty en Syrië, verdedigers van de mensenrechten in Teheran. Het is tijd om te bevrijden Iran. Vrouwen zijn niet toegestaan om solo te zingen in Iran, Het is tijd om te bevrijden Iran. 66% van de Iraanse vrouwen hebben gemeld te zijn geweest van geweld thuis. Kindhuwelijken in Iran heersen en de wettelijke leeftijd voor meisjes in 13. De tijd is gekomen voor Iran om een dergelijke grote schaal misbruik te stoppen. Het is tijd om te bevrijden Iran.

In de grootse zaal in Bourget was, met ruim 100.000 Iraniërs en mensenrechtenactivisten, een verbonden gevoel van een vrij Iran, dat werd ondersteund door talrijke Arabische, Amerikaanse, Europese, Australische, Canadese en Aziatische hoogwaardigheidsbekleders.

 

 

 

STFA, Stichting van de Familieleden