44 kindbruiden onder de vijftien jaar werden moeder in Zuid-Centrale Provincie

Bijna 1600 meisjes onder de 15 jaar trouwden in het afgelopen Iraanse kalenderjaar in de provincie Hamadan, West-Iran, volgens de plaatselijke directeur van de Iraanse volkstellingsorganisatie.

Bovendien onthulde Assad Hassanzadeh, dat in diezelfde periode ten minste 44 meisjes onder de 15 jaar zijn bevallen.

Huwelijk en zwangerschap onder de 18 jaar hebben ernstige gevolgen voor kindbruiden. Veel negatieve sociale gevolgen voor vrouwen zijn te wijten aan vroege en gedwongen huwelijken. Depressie en soms zelfmoord, samen met echtscheiding, vroegtijdig schoolverlaten en de instandhouding van de culturele en economische armoedecyclus behoren tot die negatieve gevolgen.

Het Iraanse regime heeft in 1991 het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind ondertekend en drie jaar later geratificeerd. Toch bestaat er volgens artikel 1041 van het burgerlijk recht van het land geen minimumleeftijd voor het huwelijk in Iran.

Het huwelijk van jonge meisjes, een van de voorbeelden van geweld tegen vrouwen, is door het Iraanse regime geïnstitutionaliseerd door de wettelijke huwelijksleeftijd vast te stellen op 13 jaar.

Een wetsvoorstel om een einde te maken aan kinderhuwelijken is onlangs geblokkeerd in de Majles, het Iraanse parlement.

Cijfers uit Iran geven aan dat het kinderhuwelijk in het land welig tiert, met meisjes jonger dan 14 jaar, die gedwongen worden om een man te nemen. Deze praktijk komt het meest voor op het platteland.

Onlangs nog zei een gerechtsfunctionaris in Hamedan dat vorig jaar 1.596 kindbruiden in de zuidelijke centrale provincie zijn getrouwd. 

De sociale gedeputeerde voor misdaadpreventie bij de rechterlijke macht van Hamedan zei ook dat van deze huwelijken 10% tot een scheiding heeft geleid.

Volgens officiële bronnen werden in 2017 huwelijken van minstens 37.000 kindbruiden tussen de 10 en 14 jaar in Iran geregistreerd. Niet wettelijk geregistreerde huwelijken zijn hier nog niet eens meegeteld.

Rapporten geven ook aan dat er 24.000 echtscheidingen onder de 18 jaar in Iran zijn, waarvan 15.000 onder de 15 jaar.

Een ander rapport dat in 2017 in de Iraanse media is gepubliceerd, zegt dat 17% van de bruiden in Iran onder de 18 jaar is. Daarbij omvatten de cijfers nog niet eens de "tijdelijke huwelijken", die een wijdverbreid fenomeen zijn in Iran.

Andere statistieken tonen aan dat in 2016 5,5% van de huwelijken kinderhuwelijken waren, terwijl in 2014 40.000 kinderen trouwden, waaronder 176 kinderen die jonger waren dan 10 jaar.

In het afgelopen decennium werden in totaal bijna 400.000 kindbruiden in Iran gedwongen te trouwen, ondanks het feit dat ze jonger waren dan 15 jaar.