Aan de politieke gevangenen in hongerstaking in de Gohardasht-gevangenis in Karaj, Iran

31 augustus 2017

 

Oo 30 augustus 2017 stuurde Gérard Deprez, lid van het Europese Parlement en voorzitter van de Vrienden van een Vrij Iran in het Europese Parlement, volgende brief aan de hongerstakende politieke gevangenen in Iran:

Beste Vrienden,

Ik schrijf u als voorzitter van de Vrienden van een Vrij Iran in het Europese Parlement, een vereniging die de steun geniet van ca. 300 parlementsleden van verschillende politieke strekkingen. Ik spreek in eerste instantie u allen hiermede mijn hoogste achting en bewondering uit. Door uw moedig verzet hebt u de wereld een deel van het ware karakter van deze religieuze dictatuur getoond.

Bij het begin van de tweede maand van uw hongerstaking hebt u ernaar gestreefd uw rechten te herstellen en de aspiraties van het Iraanse volk tot uitdrukking te brengen, nl. vrijheid en democratie, waarvoor u bereid bent elke prijs te betalen. U bewandelt hiermee daadwerkelijk de weg van de 30.000 politieke gevangenen die in de zomer van 1988 op brute wijze vermoord werden, om de reden dat ze voor vrijheid opkwamen.

In de afgelopen 4 weken van uw hongerstaking hebben wij in het Europese Parlement verschillende resoluties gepubliceerd ter ondersteuning van uw gerechtvaardigde eisen en geprobeerd om uw stem te zijn. Gedurende deze staking is het Iraanse regime gedwongen geweest, een aantal van uw verzoeken te accepteren, maar zowel u als wijzelf hebben nog een lange weg af te leggen vóór we onze doelstellingen realiseren.

Staat u ons in de huidige omstandigheden alstublieft toe er bij u op aan te dringen ook in de tweede maand in uw hongerstaking te volharden. Wij beloven u ten volle te ondersteunen bij uw gerechtvaardigde eisen. Wij hebben u in goede gezondheid en met voldoende energie nodig, zodat u uw strijd voor vrijheid nog veel beter dan voorheen kunt voortzetten.

Uw broeder,

Gérard Deprez MEP

Voorzitter, Vrienden van een Vrij Iran

Europees Parlement

Brussel 

30 augustus 2017