Aantal executies door de staat stijgt naar 2 per dag in Iran

Felicity Capon, 13 Maart 2015 - Volgens een Iraanse mensenrechtengroepering gevestigd in Oslo zijn terechtstellingen in Iran onder president Rouhani enorm toegenomen, momenteel tot een gemiddelde van twee elke dag.

De groepen hebben onder meer ontdekt dat er 753 mensen werden geëxecuteerd in 2014, een toename van 10% vergeleken met 2013. 

 

Een politie agent treft op 1 augustus 2014 voorbereidingen voor het ophangen  van een man in Mashad, 924 km (574 mijl) ten oosten van Teheran, die wordt beschuldigd van diverse strafbare feiten (Stringer/REUTERS). 

Amper 291 van deze gevallen (39%) zijn aangekondigd door officiële Iraanse bronnen.

Het aantal terechtstellingen voor 2014 is hoger dan in voorgaande jaren en is gestaag omhoog gegaan sinds 2005, toen er voor dat jaar 94 executies zijn vastgelegd.

De groep schat dat het aantal executies voor 2014 “mogelijk bijna het hoogste is sinds begin negentiger jaren”.

Het rapport toont ook aan dat de terechtstellingen dramatisch zijn toegenomen sinds president Hassan Rouhani’s verkiezing in juni 2013.

In de 18 maanden voor hij verkozen werd, waren er 827 terechtstellingen.

In de 18 maanden na de verkiezing steeg dit cijfer naar 1.193.

Er zijn minstens 14 minderjarigen wetsovertreders terechtgesteld en 26 vrouwen. 

 

STFA, Stichting van de familieleden