Advocaat van Sakine Mohammadi gemeen gemarteld

STFA, 16 Augustus 2015 - Naghi Mahmoudi, en vriend van Javid Hutan-kian schreef op Facebook over de martelingen die zijn advocaat moest ondergaan.

“Toen ik in de gevangenis in april 2011 een bezoek bracht aan Javid Hutan, advocaat van Sakine Ashtiani (een vrouw die veroordeeld was tot dood door steniging), had hij verschillende soorten lichamelijke martelingen ondergaan, zoals een gebroken neus en tanden, zijn voeten waren verbrand en zijn armen vertoonden littekens van brandende sigaretten.

Na drie jaar oneerlijke opsluiting werd Javid vrij gelaten uit de gevangenis op basis van een regeling die aangaf dat hij de straf niet langer kon verdragen en toen hij dokters opzocht buiten de gevangenis zeiden zij allemaal dat verschillende lichaamsdelen waren verbrand door alkalische stoffen.

Zulke brandwonden tot op het bot zijn het gevolg van sigaretten…  momenteel zijn, bovenop het verbod om zijn rechtspraktijk uit te oefenen, al Jadi’s roerende en onroerende eigendommen geconfisqueerd en zijn huis is afgesloten.

Hij woont nu met zijn vrouw bij een vriend.” 

 

 

STFA, Stichting van de Familieleden