Algemene vergadering van de UNO veroordeelt mensenrechtenschendingen in Iran

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties veroordeelde afgelopen woensdag de mensenrechtenschendingen door het Iraanse regime.

De resolutie m.b.t. de mensenrechtensituatie in Iran werd met 86 stemmen vóór, 36 stemmen tegen en 61 onthoudingen aangenomen.

De resolutie bekritiseert de toepassing door het Iraanse regime van "onmenselijke" straffen , waaronder afranselingen en amputaties, en de uitvoering van de doodstraf ook voor jongeren onder de 18 jaar.

De UNO-vertegenwoordiger voor de mensenrechten in Iran, Ahmed Shaheed, bekritiseerde in een UNO-comité in oktober het Iraanse regime wegens de executie van honderden personen in de voorbije 18 maanden, waaronder ook vele na de verkiezing van Rouhani in juni.