Brain Drain uit Iran

STFA, 15 Februari 2017 - Iran staat nummer 1 op de ‘Brain Drain’lijst van 91 ontwikkelings- en niet-ontwikkelde landen, volgens een rapport van de IMF.

Volgens dit rapport verlaten elk jaar tussen de 150.000 en 180.000 opgeleide Iraniërs hun land om hun opleiding in het buitenland te vervolgen.

Over deze zaak heeft het Mehr nieuwsagentschap Naser Motiei, directeur generaal van het Ministerie van Wetenschap van binnenlandse studentenzaken, geciteerd, die op zondag 12 februari zei dat “elk jaar 40.000 à 50.000 studenten van openbare universiteiten proberen hun graad te borgen met de bedoeling hun studie in het buitenland te vervolgen, de meesten van hen met een master of doctoraal.”

 “Studenten van de Sanati Sharif, Sanati Isfahan, Tehran, Sanati Amirkabir, Elm-o-Sanat en  Ferdosi Mashhad universiteiten verwijzen het meest naar het Ministerie van Wetenschap van binnenlandse studentenzaken om hun diploma’s te borgen met als doel hun studies in andere landen te vervolgen” voegde Motiei eraan toe.

Eerder had Irans Minister van Wetenschap erkend dat 150.000 opgeleide Iraniërs jaarlijks het land verlaten. “Door de brain drain lijdt Iran een jaarlijks verlies van 150 miljard dollar, berekend vanuit de aanname dat er voor het opleiden van elk van hen 1 miljoen dollar is uitgegeven” zei hij.

Permanente immigratie van Iraanse wetenschappelijke elites, ook ‘bain drain’ genoemd, is de laatste jaren steeds in het nieuws geweest. In mei 2012 rapporteerde de Shargh krant dat er de laatste 14 jaar 64 % van de Iraanse studenten die een medaille hebben gewonnen bij Internationale Wetenschap Olympiades uit Iran, geëmigreerd zijn, waarbij de universiteiten van de VS en Canada de populairste bestemmingen zijn voor Iraanse Wetenschap Olympiade medaille dragers.

Minister van Wetenschap van het Iraanse regime erkent Brain Drain uit Iran

Mohammad Farhadi, de Minister van Wetenschap in Rouhani’s kabinet, erkende de brain drain in Iran onder de heerschappij van de mullahs.

Volgens het Tasnim nieuwsagentschap heeft Farhadi, in zijn toespraak bij het Internationale Wetenschap en Technologie Forum in Kioto, Japan, voor de hoogopgeleide bevolking in Iran gewezen op: “Er zijn 11 miljoen, namelijk 17%  van de bevolking, met een universitaire graad in Iran, terwijl vijf miljoen studenten momenteel studeren aan universiteiten en onderzoekscentra.”

De Minister van Wetenschap zei: “” Wij staan voor een brain drain onder de hoogopgeleide bevolking wat feitelijk de migratie betekent van de vaardige menselijk bronnen van dit land.”

Farhadi beklemtoont dat de brain drain ongewenste effecten heeft op de ontwikkeling van landen en ongekende variabelen creëert. Hij voegt eraan toe: “Migratie van de geschoolde werknemers uit een land zorgt ervoor dat een land geen duurzame ontwikkeling kent.”

Hier moet ook worden uitgelegd dat Ali Rabiei, de Minister van Arbeid en Sociale Zaken in Rouhani’s regering aangekondigd heeft: “43 % van alle sollicitanten in het land zijn afgestudeerd en ongeveer één miljoen driehonderdduizend lijden onder de werkeloosheidscrisis.” Hij voegt eraan toe: “Dit aantal afgestudeerden die achter zijn gebleven in de landelijke banenmarkt, betekent niets anders dan een echte werkeloosheidscrisis.”

Ook met het oog op de werkeloosheid onder de afgestudeerden schrijft ILNA , staatskrant:
“Van 1995 tot 2012 zijn zeven miljoen sollicitanten zijn afgestudeerd en slechts één miljoen zijn door de banenmarkt opgenomen. Momenteel zijn er zesduizend baanloze afgestudeerden  
met een graad als doctor en ons staat een nieuwe golf te wachten van werkeloosheid onder afgestudeerden met een hoog opleidingsniveau.”

 

 

 

STFA, Stichting van de Familieleden