British MPs concerned over Iranian regime’s crackdown on teachers and activists

      28 mei 2016

Britse parlementariërs bezorgd over het harde optreden van het Iraanse regime tegen leraren en activisten 

Leden van beide huizen van het Parlement van het Verenigd Koninkrijk hebben zich uitgesproken tegen het harde optreden van het Iraanse regime tegen leraren en vakbondsactivisten door het regime van de moellahs in Iran.

Het Comité van alle partijen van het Britse Parlement voor Irans vrijheid (BPCIF) heeft in mei 2016 gezegd dat zij “buitengewoon ongerust” zijn over de recente arrestaties en gevangenneming van leraar-activisten in Iran op grond van frauduleuze beschuldigingen rond nationale veiligheid, terwijl zij vreedzaam politiek actief vochten voor verbetering van hun bestaan.

Vooral de Britse wetgevers veroordeelden de strenge straffen voor Jafar Azimzadeh, Mahmoud Beheshti Langaroudi en Ismail Abdi, die tot jarenlange gevangenisstraffen zijn veroordeeld, grotendeels vanwege hun vreedzame activiteiten om betere lonen en arbeidsomstandigheden voor Iraanse leraren en arbeiders te bereiken.

 “Wij waarschuwen ervoor dat deze gewetensbezwaarde gevangenen in een zeer slechte gezondheid verkeren als gevolg van hun hongerstaking uit protest tegen hun onrechtvaardige straffen en ook tegen de slechte behandeling en intimidatie van hun families, collega-leraren, arbeiders en vakbondsleden door de Iraanse autoriteiten.”

 “Het idee dat belangenbehartiging en vreedzame activiteiten die als doel hebben om de levensomstandigheden van Iraanse leraren en arbeiders te verbeteren handelingen zijn tegen de nationale veiligheid is niet alleen belachelijk, maar verschrikkelijk. Zo’n bewering door de Iraanse autoriteiten kan uitsluitend geïnterpreteerd worden als wettige eisen en sociale dissidenten het zwijgen opleggen onder het voorwendsel van nationale veiligheid.”

Deze onderdrukkende maatregelen vallen samen met een recente waarschuwing van een groep van Mensenrechten experts “dat meer dan een dozijn politieke gevangenen in Iran, onder wie enkele prominente verdedigers van mensenrechten, het gevaar lopen in gevangenschap te sterven als gevolg van hun verslechterende gezondheid en de aanhoudende weigering van de Iraanse autoriteiten om hen van medische zorg te voorzien.” De verklaring van de Iraanse autoriteiten voor het tegenhouden van die zorg aan deze gevangenen is onaanvaardbaar, met name gezien het feit dat deze gevangenen “naar verluidt” gearresteerd, opgesloten en veroordeeld zijn enkel en alleen vanwege het vreedzaam beoefenen van hun fundamentele vrijheden en rechten.”

De parlementariërs van het Verenigd Koninkrijk sloten zich aan bij de experts van de VN door nogmaals de toestand van de politieke gevangenen en activisten onder de aandacht te brengen.

Het Comité van het Britse Parlement voor Irans vrijheid (BPCIF) riep op om onmiddellijk de politieke gevangenen in Iran vrij te laten.

Het drong er bij de regering van het Verenigd Koninkrijk en bij de relevante VN organen op aan het uitgebreide gebruik van het Iraanse regime van beschuldigingen van handelen tegen de nationale veiligheid om de wettige oppositie en populaire dissidenten het zwijgen op te leggen, te veroordelen. “Dit zal op zijn beurt druk uitoefenen op de Iraanse autoriteiten om alle politieke gevangenen vrij te laten en het recht van het Iraanse volk op vrijheid van meningsuiting, vergadering en vreedzaam protest te respecteren.”