Campagne voor hulp aan Iraanse christenen

Pastor Yousef Nadarkhani, die achter de tralies zit, en zijn vrouw Tina zijn in hongerstaking omdat hun kinderen op school niet vooruit mogen, omdat hun ouders christenen zijn.

We kunnen allemaal de stem van de Iraanse christenen zijn. Sluit u zich alstublieft aan bij onze campagne om christenen te steunen die ten onrechte worden onderdrukt en gevangengezet in Iran. We hebben uw hulp nodig.

Samen kunnen we christenen in Iran helpen

VN-rapport 18 juli 2019:

- Naar verluidt zijn de Iraanse inlichtingendiensten de kerken nauwlettend blijven volgen en de christengemeenten blijven lastigvallen. 

- Volgens informatie van een arts die naar verluidt recentelijk voormalige gedetineerden heeft behandeld, worden christelijke bekeerlingen onderworpen aan seksueel misbruik en mishandeling. Een jonge vrouw was naar verluidt meermaals het slachtoffer van seksueel geweld door een politieagent, waardoor ze getraumatiseerd achterbleef en een behandeling nodig had voor een posttraumatische stressstoornis in een psychiatrisch ziekenhuis. In een ander geval werd een jonge mannelijke christelijke bekeerling die in Teheran vastzat, naar verluidt met houten stokken geslagen en met zijn hoofd tegen een muur geslagen. 

 - Zelfs voor de erkende religieuze minderheden is er in het rechtssysteem van de Islamitische Republiek Iran geen bepaling die bekeringen van islamieten toestaat, wat als geloofsafval wordt beschouwd. Dit brengt voor christelijke bekeerlingen van de Islam het risico van vervolging met zich mee. Apostasie staat niet geregistreerd als een islamitisch strafrechtelijk delict, maar bekering van de islam is wel strafbaar met de dood. 

 Mahrokh Ghanbari: 
"Op kerstavond 2018 bestormden drie agenten van het Ministerie van Inlichtingen mijn huis en namen al mijn mobiele telefoons, bijbels en religieuze boeken in beslag. Ze ondervroegen me onophoudelijk van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Ze vroegen me om naar een Mullah te gaan en moslim te worden, anders zou ik de gevangenis niet kunnen verlaten.
Afgelopen kerst zijn er meer dan 150 christenen gearresteerd in Iran. De regering beschuldigt christenen steeds vaker van spionage en ontrouw.
Iran is een grote gevangenis voor alle Iraniërs, maar vooral voor Iraanse christenen. Zelfs het publiceren van de Heilige Bijbel in de Perzische taal is in Iran verboden.
De hongerstaking is hun enige middel om zich tegen deze onderdrukking te verzetten, maar we kunnen onze stem toevoegen aan hun actie, om een einde te maken aan deze mensenrechtenschendingen.
De zonen van Youcef Nadarkhani hebben schooldiploma's geweigerd...
Youcef en zijn vrouw Tina Pasandideh maken zich grote zorgen om de toekomst van hun zonen Daniel (17) en Yoel (15), die geen diploma's van de middelbare school kunnen krijgen omdat de staat weigert hen als christenen te erkennen en erop staat dat ze het islamitische onderwijs afmaken.
Youcef zit een straf van tien jaar uit in de Evin-gevangenis voor "het handelen tegen de nationale veiligheid door het propageren van huiskerken en het bevorderen van het zionistische christendom." Deze onderwijskwestie raakt alle religieus bekeerde gezinnen in Iran. Het heeft ook ernstige gevolgen voor het recht op onderwijs van de Baha'is. 

De Speciale VN-rapporteur voor de situatie van de mensenrechten in Iran:

Christenen, Bahá'ís, soefí's en joden worden vastgehouden tussen de gevaarlijkste criminelen in de ergste Iraanse gevangenissen en worden vervolgd en gemarteld vanwege hun geloof. Pastor Yousef Nadarkhani is een van degenen die momenteel gevangen zit in de afschuwelijke Evin-gevangenis voor de simpele "misdaad" van leven volgens zijn geloof. Het Iraanse regime valt Nadarkhani al geruime tijd lastig, onder meer door hem in 2006 en 2009 te arresteren, en zijn vrouw in 2010. Na de arrestatie in 2010 verklaarde het Hof van Beroep van de provincie Guilan dat Nadarkhani een "ongelovige" was en werd hij ter dood veroordeeld. In 2012 werd hij na een intensieve internationale campagne vrijgelaten om in juli jongstleden opnieuw te worden gearresteerd omdat hij weigerde zijn geloof af te zweren. 

Nasser Navard Goltapeh

Nasser is een christelijke bekeerling, die 2 maanden in eenzame opsluiting heeft gezeten en een straf van 10 jaar heeft gekregen voor afvalligheid en religieuze activiteiten, heeft zich tot zijn rechter gericht en gezegd:

"Is de aanwezigheid van enkele mensen in een huis, het aanbidden van god, het lezen van de Bijbel en bidden een daad tegen de nationale veiligheid van het land? Tien jaar gevangenisstraf voor het aanbidden van God thuis, is dat geen schending van de fundamentele mensenrechten en tegen de gerechtigheid?"

 
Dabrina Bet-Tamraz:

"Mijn vader, pastor Victor, werd veroordeeld tot 10 jaar, en mijn moeder, Shamiram, tot 5 jaar gevangenis. Mijn broer is net op borgtocht vrijgelaten. Hun enige misdaad bestaat in het hebben van een andere religie dan wat de Iraanse regering gelooft."

 Laten we een cultuur van tolerantie, vriendschap, liefde en rechtvaardigheid bevorderen en de stem van de Iraanse minderheden zijn. Zij hebben onze hulp en steun nodig in deze situatie.

Laten we de handen ineenslaan en de stem van de gevangenen en onderdrukten zijn om ervoor te zorgen dat ze nooit worden vergeten.

Laten we de mensen helpen om te strijden tegen vervolging vanwege hun geloof en voor het verspreiden van de liefdesboodschap. Iedereen moet verzekerd zijn van de vrijheid van denken en geloven.