De derde commissie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft Iran opnieuw veroordeeld wegens schendingen van de mensenrechten

united nations

Zij roept de Islamitische Republiek Iran ook op de slechte omstandigheden in de gevangenissen aan te pakken en erkent de bijzondere risico's voor gevangenen in het kader van COVID-19 en verwelkomt in dit verband het initiatief om tijdelijk tot 120.000 gevangenen te verlossen om de risico's in verband met COVID-19 in de gevangenissen te beperken, een einde te maken aan de praktijk om gevangenen opzettelijk de toegang tot adequate medische behandeling en voorraden, veilig drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne te ontzeggen, of deze toegang afhankelijk te maken van een bekentenis...

Bekijk hier de hoofdtekst