De Hoge Commissaris van de VN veroordeelt de executie van jeugdige delinquenten in Iran...

De Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN, Michelle Bachelet, heeft op 22 april de executies door het Iraanse regime van twee jeugdige delinquenten in een tijdsbestek van slechts vier dagen veroordeeld.

Shayan Saeedpour is naar verluidt op dinsdag 21 april geëxecuteerd in de gevangenis van Saqez in de provincie Koerdistan. Hij was ter dood veroordeeld voor een misdaad die hij zou hebben begaan toen hij nog geen 18 jaar oud was, na een gerechtelijke procedure die ernstig is tekortgeschoten. Saeedpour behoorde tot de ongeveer 80 gevangenen die uit de gevangenis van Saqez zijn ontsnapt na een protest tegen de omstandigheden in de gevangenis op 27 maart tijdens de Covid-19-uitbraak. Hij werd op of rond 3 april opnieuw gearresteerd.

Op 18 april werd Majid Esmailzadeh ook geëxecuteerd in de gevangenis van Ardabil in de provincie Ardabil. Hij werd in 2012 gearresteerd en veroordeeld op beschuldiging van moord die hij zou hebben gepleegd toen hij nog geen 18 jaar oud was.

"De executies van deze twee jeugdige delinquenten zijn krachtens het internationale recht inzake mensenrechten absoluut verboden", aldus de Hoge Commissaris. "Talrijke organen en deskundigen van de Verenigde Naties hebben keer op keer duidelijk gemaakt dat het opleggen van de doodstraf voor misdrijven die zijn gepleegd door mensen onder de 18 jaar ten tijde van het misdrijf, ten strengste verboden is".

"Ondanks herhaalde interventies en de betrokkenheid van mijn eigen bureau bij de regering van Iran op dit punt, gaan de veroordeling en executies van jeugdige delinquenten gewoon door", aldus Bachelet. "Dit is zowel betreurenswaardig als, gezien de duidelijke illegaliteit van deze acties, verwerpelijk. Ik herhaal mijn oproep aan de Iraanse autoriteiten om hun internationale verplichtingen op het gebied van de mensenrechten na te komen, onmiddellijk een einde te maken aan alle executies van jeugdige delinquenten en al deze doodvonnissen om te zetten in gevangenisstraffen."

"Bovendien," zei ze, "is het ter dood slaan van Danial Zeinolabedini, terwijl hij in een staatsgevangenis zit, een grove schending van het recht op leven volgens de internationale mensenrechtenwetgeving."

"Het feit dat twee van deze kinderdelinquenten die de afgelopen drie weken het leven hebben gelaten, betrokken zijn geweest bij protesten uit angst voor de verspreiding van Covid-19 in detentiecentra, geeft aanleiding tot ernstige bezorgdheid om de mogelijk versnelde executies van andere ter dood veroordeelde gevangenen die bij die protesten betrokken waren", aldus Bachelet.