De resolutie van de Mensenrechtenraad en het gewenste resultaat voor het Iraanse volk

De resolutie van de Mensenrechtenraad en het gewenste resultaat voor het Iraanse volk

In een nauwlettend gevolgde vergadering in Genève, Zwitserland, heeft de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (UNHRC) gestemd om de mandaten van de Fact-Finding Mission (FFM) over Iran en de Speciale Rapporteur over Iran te verlengen. De beslissing werd genomen op donderdag.

Van de 47 lidstaten van de Raad stemden 24 landen voor het verlengen van deze twee mandaten, terwijl slechts 8 landen tegen stemden.
De resolutie van de VN-Mensenrechtenraad benadrukte het belang van het verlengen van het mandaat van Javaid Rehman om de huidige situatie van de mensenrechten te blijven monitoren, inclusief burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten.

De verlenging van de mandaten komt na de oprichting van de Fact-Finding Mission in november 2022 tijdens de opstand in Iran, en de publicatie van het eerste rapport op 8 maart. Het rapport beschreef wijdverspreide en voortdurende schendingen van de mensenrechten door het Iraanse regime tijdens de protesten in 2022. Opmerkelijk was dat de schendingen onevenredig gericht waren op vrouwen en meisjes, kinderen, evenals etnische en religieuze minderheden. De bevindingen van de FFM riepen wereldwijd sterke zorgen op en leidden tot oproepen voor verder onderzoek en verantwoording.
Het eerste rapport van de Fact-Finding Mission, vorige maand gepubliceerd, bevestigt dat het regime "misdaden tegen de menselijkheid" heeft gepleegd tijdens de opstand in Iran in 2022. Het regime van de mullahs heeft systematisch misdaden tegen de menselijkheid gepleegd gedurende de afgelopen vier decennia, waarvan de meest flagrante de massamoord op 30.000 politieke gevangenen in 1988 was, waarover de Speciale Rapporteur over de situatie van de mensenrechten in Iran in februari verklaarde dat het een voortdurende misdaad tegen de menselijkheid is. De massamoord op Koerden, de massale executies in het begin van de jaren 1980, de massamoord op 1500 demonstranten in 2019 en 750 demonstranten in 2022, en het systematisch blind maken van demonstranten zijn allemaal voorbeelden van misdaden tegen de menselijkheid.

De massamoord op demonstranten in 2022 is onderdeel van een reeks onderling verbonden misdaden tegen de menselijkheid gedurende de afgelopen vier decennia.
De verlenging van het mandaat van de VN-Waarheidscommissie met betrekking tot Iran speelt een cruciale rol bij het voortdurend identificeren van verdere grove en ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran gedurende de afgelopen twee jaar. De verlenging van het mandaat zal meer details onthullen over de misdaden tegen de menselijkheid en de systematische schending van de rechten van burgers