In deze moeilijke tijden staat Stichting van de Familieleden schouder aan schouder met het Franse volk en de nabestaanden

In deze moeilijke tijden staan wij schouder aan schouder met het Franse volk en de nabestaanden. Het aanvallen van onschuldige burgers, vooral journalisten, is, onder welk voorwendsel dan ook, een terroristische misdaad. 

 

 

Doden in de naam van de Islam is een praktijk die is ingevoerd door Ayatollah Khomeini, de stichter van het Islamitisch regime in Iran, toen hij een religieus decreet uitvaardigde (fatwa) tegen de Britse schrijver Salman Rushdie. Als gevolg van de publicatie van het boek “The Satanic Verses” riep de Iraanse dictator alle moslims op om de auteur te doden. Een aantal uitgevers van zijn werk is vermoord en hijzelf houdt zich schuil zich sinds 1988. 

Het verspreiden van terreur in de naam van God was het keurmerk van de Islamitische macht in Iran; dit verbreidde zich onder extremistische groeperingen die nu proberen hun eigen “Islamitische Staat” te stichten. 

 

 

Onthoofden, lichaamsdelen afzetten, de marteldood voor degenen die worden beschuldigd van “vijandschap tegen God” zijn praktijken die zijn gevestigd door mullahs vóór Daesh.

Dit fatale fenomeen is geworteld in Iran in het voorbeeld van de Republiek van de mullahs, het eerste Islamitische regime van de hedendaagse wereld. Om dit te verslaan moet je de ideologische bron en de historische geboorteplek ervan met wortel en tak uitroeien. 

 

 

STFA, Stichting van de familieleden