Doodvonnis voor een alternatieve genezer werpt een schril licht op de alarmerende toepassing van de doodstraf in Iran

Geneve, 5 Augustus 2015 - De UN-Hoge Commissaris voor Mensenrechten Zeid Ra’ad Al Hussein sloeg vandaag alarm bij de oplegging van de doodstraf aan Mohammad Ali Taheri, de stichter van een spirituele beweging, schrijver en beoefenaar van alternatieve medische theorieën zoals in Iran en daarbuiten aangewend. Taheri werd zaterdag ter dood veroordeeld door de Revolutionaire Rechtbank op grond van Fesad fel Arz (aardse verdorvenheid).

“De toepassing van de doodstraf door Iran is allang problematisch, met talrijke terechtstellingen wegens drugsdelicten, een aantal terechtstellingen van personen onder de 18 jaar op het tijdstip van hun misdaad, alsmede andere gevallen waarbij algemeen gehouden, vaag geformuleerde beschuldigingen leidden tot de oplegging van de doodstraf,” verklaarde Zeid.

“De veroordelingen van Taheri op grond van verschillende vage beschuldigingen, zijn eenzame opsluiting en nu dan zijn doodvonnis maakt de ernstige problemen duidelijk die het justitiële apparaat veroorzaakt alsmede die van de verschrikkelijke toepassing van de doodstraf in Iran.”

“Ik doe een oproep aan de Iraanse autoriteiten de beschuldigingen tegen Taheri onmiddellijk in te trekken en hem onvoorwaardelijk vrij te laten. Een persoon namelijk ter dood te veroordelen wegens het vreedzame gebruik van de vrijheid van meningsuiting, en godsdienst is een absolute gruweldaad – en een duidelijke schending van de internationale mensenrechtenconventie,” verklaarde de Hoge Commissaris Zeid.

Volgens berichten heeft Iran alleen al in het lopende jaar meer dan 600 personen terechtgesteld, het hele vorige jaar waren het er minstens 753. 

 

 

STFA, Stichting van de Familieleden