Drie actievoerende docenten vastgehouden in limbo in Teheran's beruchte Evin-gevangenis

Drie actievoerende docenten vastgehouden in limbo in Teheran's beruchte Evin-gevangenis

Jafar Ebrahimi, Mohammad Habibi en Rasoul Bodaghi werden op 30 april gearresteerd en overgebracht naar sectie 240 van de Evin-gevangenis, die bekend staat als het Detentiecentrum van het Inlichtingenministerie. Volgens een welingelichte bron sprak Rasoul Bodaghi voor het laatst met zijn familie per telefoon op 11 juni; sindsdien tast zijn familie in het duister over zijn situatie.

"Op 22 juni gingen de families van de drie docenten naar de Evin-gevangenis om hen te zien, maar de gevangenisbeambten stonden hun niet toe hen te ontmoeten. Daarnaast werden de boeken die zij voor hen hadden meegebracht niet door de gevangenis geaccepteerd", voegde de bron toe.

Op 14 juni werden dhr. Ebrahimi, dhr. Habibi en dhr. Bodaghi overgebracht naar cellen voor eenzame opsluiting in sectie 240 van de Evin-gevangenis. Dhr. Bodaghi werd eerder overgebracht van dit detentiecentrum naar de algemene vleugel van de Evin-gevangenis, op 2 juni.

Op 1 juni werd het detentiebevel voor Mohammad Habibi nog een maand verlengd, ondanks de belofte van de onderzoeker van dienst dat hij tijdelijk zou worden vrijgelaten. Eerder zei een bron die kennis van de zaak van dhr. Habibi heeft dat hem "propaganda tegen de staat" ten laste werd gelegd. Jafar Ebrahimi zou op borgtocht worden vrijgelaten op 29 mei, maar agenten van de inlichtingendienst voorkwamen zijn vrijlating.

 

Tijdens de docentenweek in Iran werden verschillende actievoerende docenten bij veiligheidsdiensten ontboden, en sommigen werden opgepakt. Op 1 mei verzamelden werkzame en gepensioneerde docenten zich buiten de onderwijsdepartementen in meer dan 40 steden om te protesteren tegen het niet in acht nemen van hun eisen, en verschillende vakbondsactivisten werden ook gearresteerd.

 

Tegen het eind van mei werd de straf van Rasoul Bodaghi bevestigd door Tak 36 van het Hof van Beroep van Teheran. De uitspraak luidde dat dhr. Bodaghi werd veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf vanwege "samenkomst en samenzwering" en 1 jaar gevangenisstraf vanwege "propaganda-activiteiten tegen de staat", en als een extra straf werd hem verboden het land te verlaten en in Teheran of alle provincies grenzend daaraan te wonen voor 2 jaar.

Dhr. Bodaghi werd bij zijn arrestatie in elkaar geslagen en veiligheidsbeambten stonden hem niet toe om fatsoenlijke kleding te dragen en confisqueerden al zijn communicatieapparatuur, net als de mobiele telefoon van zijn vrouw.

Jafar Ebrahimi en Mohammad Habibi zijn eerder gearresteerd en veroordeeld voor hun activiteiten. Dhr. Ebrahimi werd in januari veroordeeld tot 4 jaar en 6 maanden gevangenisstraf door het Revolutionaire Hof van Karaj. Op 10 november 2020 werd dhr. Habibi vroegtijdig vrijgelaten na 30 maanden te hebben gediend. Hij werd opnieuw bij de veiligheidspolitie ontboden in januari na daarover een bericht te hebben gehad.

 

Rasoul Bodaghi is een Inspecteur bij de Docentenunie en een lid van de Coördinatieraad van de Docentenunies, terwijl Jafar Ebrahimi een lid is van de Docentenunie van Teheran.