Een korte blik op de onrechtvaardige vonnissen tegen demonstranten in Iran

Om protesten en opstanden te voorkomen, heeft het Iraanse regime zijn bestrijders en tegenstanders het vuur aan de schenen gelegd en probeert het elke afwijkende mening in de kiem te smoren door zware straffen uit te spreken.

In de afgelopen maanden hebben functionarissen van het regime in de staatsmedia officieel gewaarschuwd dat protesten in het hele land, veel meer dan in december 2017 en november 2018, zeer waarschijnlijk zijn. Uit het bewijsmateriaal blijkt dat het regime zwaar heeft vertrouwd op repressie om de explosieve atmosfeer van de samenleving in te dammen.

Deelnemers aan de vreedzame protesten worden geconfronteerd met zware gevangenis- en geselingstraffen, en zelfs met executies.

Naar verluidt worden gevangenen geïntimideerd, gemarteld, geslagen, gegeseld, elektrische schokken toegediend, aan een plafond opgehangen, onderworpen aan schijnexecuties, waterboarding, seksueel geweld en onthouding van medische zorg, aldus mensenrechtenactivisten.

Ooggetuigen en ex-gedetineerden hebben schokkende verhalen verteld over geweld tijdens de detentie.

Velen van hen zijn verhoord in eenzame opsluiting zonder de mogelijkheid tot contact met hun familie of advocaten en zijn gemarteld om een televisiebekentenis af te leggen.

De gedetineerden hebben heel verschillende achtergronden: vrouwen, jongeren, kinderen, opvoeders, arbeiders, studenten, atleten en kunstenaars bevinden zich onder hen.

In dit bericht wordt kort ingegaan op de brute doodvonnissen, de geselingen en de gevangenzetting van degenen die in verschillende steden in Iran zijn gearresteerd, enkel en alleen omdat ze hun recht op vrije meningsuiting uitoefenden.

Ten minste 34 politieke en gewetensgevangenen zitten momenteel in Iran in de dodencel. Onder de gevangenen bevinden zich 10 personen die tijdens de nationale protesten zijn gearresteerd.

De STFA roept de internationale gemeenschap, en in het bijzonder mensenrechtenorganisaties, op om het doden en terechtstellen van demonstranten door het Iraanse regime krachtig te veroordelen. De VN-Veiligheidsraad moet de schrijnende mensenrechtensituatie in Iran op zijn agenda zetten en een internationale delegatie sturen om de gevangenissen in Iran te bezoeken. Zij moeten een ontmoeting hebben met de gevangenen, met name met degenen die tijdens de opstand van november 2019 zijn gearresteerd.