ernstigste mensenrechtenschendingen in Iran!

Amnesty International toont in het jaarrapport 2020/21 een shockerende balans van de mensenrechtensituatie in Iran: “De doodstraf wordt in toenemende mate toegepast als instrument voor politieke onderdrukking van demonstrerende andersdenkenden en op leden van minderheden”.

Het jaarrapport van Amnesty International over 2020 hekelt het regime in Teheran vanwege die zware mensenrechtenschendingen. In het op 7 april verschenen rapport (rapport over de tijd van 1 januari tot 31 december 2020) staat over de situatie in Iran onder meer:

“De autoriteiten bleven in 2020 op massieve schaal de rechten op vrijheid van meningsuiting, vereniging en vergadering onderdrukken. Om demonstraties neer te slaan, vielen de veiligheidstroepen terug op wederrechtelijke middelen. Zij zetten nog steeds honderden demonstranten, dissidentes en mensenrechtenverdedigers willekeurig vast. Velen van hen worden veroordeeld tot gevangenisstraffen en een pak slaag. Vrouwen en mensen uit etnische en religieuze minderheden leden, net als voorheen, onder discriminatie en geweld. Verdwijningen, marteling en mishandeling waren wijdverbreid en werden systematisch, ongestraft, gebruikt. Rechtbanken vonnisten lijfstraffen gelijk aan marteling, zoals geselingen en amputaties. Het recht op een eerlijke rechtsgang werd systematisch geschonden. De doodstraf werd gebruikt als middel voor politieke onderdrukking. Een executie werd in het openbaar voltrokken, en nog vaker in het geheim. Tot de ter dood veroordeelden hoorden ook mensen die ten tijde van hun daad nog minderjarig waren. De autoriteiten maakten zich ook schuldig aan verdwijningen en dat is een misdaad tegen de menselijkheid, omdat zij ook systematisch het lot en het verblijf van duizenden politiek anders denkenden verdonkeremaanden, die in 1988 “verdwenen” en slachtoffer werden van buitengerechtelijke executies. Massagraven waarin men de stoffelijke resten van de verdwenen slachtoffers vermoedde, worden alsmaar vernield”.

Marteling en andere mishandeling

“Marteling en andere mishandeling waren in 2020 net als voorheen wijdverbreid en werden systematisch ingezet, speciaal tijdens verhoor. De Iraanse politie, de geheime dienst, de veiligheidstroepen en het gevangenispersoneel hielden gevangenen langdurig vast in eenzame opsluiting, sloegen hen, geselden hen, dwongen hen in pijnlijke houdingen te blijven, dienden hen chemische stoffen toe en kwelden hen met elektrische schokken. De gevangenbewaarders en de strafvervolgings-autoriteiten weigerden geweldloze politieke gevangenen, en andere personen die gevangengezet waren met politiek motief, met opzet een aangepaste medische behandeling”.

Recht op gezondheid voor gevangenen

“De gevangenschaps-omstandigheden in veel gevangenissen en inrichtingen bleven in 2020 afschuwelijk en onmenselijk. De gevangenen leden onder te volle cellen, beperkte toegang tot warm water, onhygiënische omstandigheden, ontoereikende voeding en drinkwater voorziening, tekort aan ligmogelijkheid en sanitaire voorzieningen, ongedierte en slechte ventilatie, waardoor zij een verhoogd risico liepen op besmetting met Covid-19.

 

In maart en april protesteerden gevangenen in het hele land met hongerstakingen en opstand, omdat de autoriteiten niet in staat waren hen te beschermen tegen infectie met Covid-19. De autoriteiten reageerden hierop met wederrechtelijke middelen. Zij sloegen de gevangenen en schoten op hen met scherp, met metaalkogels en traangas, om de protesten te beëindigen. Dat leidde ertoe, dat op 31 maart in de Sheiban-gevangenis in Ahwaz, in de provincie Khuzestan, meerdere gevangenen – die behoren tot de Arabische Ahwaz-minderheid – werden gedood en vele anderen werden verwond”.

Doodstraffen

“De doodstraf werd steeds meer ingezet als instrument voor politieke onderdrukking van anders denkende demonstranten en voor mensen uit etnische minderheden. Talrijke demonstranten werd “vijandigheid tegen God” of “bevordering van verdorvenheid op aarde” ten laste gelegd, wat met de doodstraf werd beantwoord. Veel demonstranten werden na een oneerlijk proces op grond van “bekentenissen”, die onder marteling waren afgeperst, ter dood veroordeeld. 

In december 2020 executeerden de autoriteiten de dissidente journalist Ruholla Zam, die het kritische Telegramkanaal Amad Nieuws had geleid.

Executies werden na oneerlijke rechtsprocessen voltrokken. Een slachtoffer werd in het openbaar geëxecuteerd, anderen in het geheim. Onder de slachtoffers waren er ook die ten tijde van hun daad nog minderjarig waren”.

Straffeloosheid

“Niemand in de rijen van de staatsdienst-werknemers werd voor misdaden als wederrechtelijke dodingen, marteling en verdwijningen of andere zware mensenrechtenschendingen strafrechtelijk vervolgd of tot rekenschap gedwongen.

De inzet van dodelijk geweld door veiligheidstroepen tegen personen van wie geen onmiddellijk gevaar voor lijf en leven naar anderen uit ging, werd door de autoriteiten van Justitie niet onafhankelijk en transparant onderzocht. 

Wat de voortgaande misdaden tegen de menselijkheid in samenhang met de gevangenismassamoord van 1988 betrof, heerste er, net als voorheen, een klimaat van straffeloosheid. Velen van de toen verantwoordelijken bekleedden, net als eerst, hoge posities in het Ministerie van Justitie van het regime, en onder hen bevinden zich bijvoorbeeld de toen hoogste Justitiebaas en de toenmalige Minister van Justitie (…)

De autoriteiten verborgen, net als voorheen, het werkelijke aantal mensen dat tijdens de demonstraties in november 2019 werd gedood, en zij prezen zelfs de veiligheidstroepen en geheime diensten om hun harde optreden bij het neerslaan van de protesten. In juni 2020 maakten de autoriteiten voor het eerst bekend dat er 230 personen gedood zouden zijn, onder wie 6 mensen van de veiligheidsdiensten. Amnesty International heeft gedetailleerde informatie over 311 mannen, vrouwen en kinderen, die door de veiligheidstroepen gedood werden. Het daadwerkelijke aantal dodelijke slachtoffers kon nog weleens nog hoger zijn”.

 Voor meer informatie: https://www.amnesty.de/informieren/amnesty-report/iran-2020