EU verlengt sancties tegen Iran wegens mensenrechtenschendingen

Brussel (Reuters), 11 April 2017 - De Europese Unie heeft afgelopen dinsdag de sancties tegen Iran wegens "ernstige mensenrechtenschendingen" tot april 2018 verlengd, een strengere maatregel dan de door de Unie na het internationale akkoord over het Iraanse nucleaire programma versoepelde beperkingen.

De EU heeft toenadering tot Iran gezocht sinds het nucleaire akkoord van 2015, dat een einde maakte aan een decennium van zware westerse financiële en handelssancties tegen de Islamitische Republiek. Top-EU-functionarissen zijn sindsdien regelmatig op en neer naar Teheran gevlogen, vaak in begeleiding van grote Europese zakendelegaties.

Maar de EU heeft ook de reisbeperkingen met een jaar verlengd en de banktegoeden van 82 Iraanse personenbevroren, alsmede een verbod ingesteld op de export naar Iran van uitrustingen ter controle van telecommunicatie en ander materiaal dat "gebruikt zou kunnen worden voor binnenlandse onderdrukking".

 

 

STFA, Stichting van de Familieleden