FRANCE LIBERTES 30 JAAR

Op donderdag 24 november 2016 zijn we met vier vertegenwoordigers van de Stichting van de Familileden STFA, waaronder ondergetekende, naar Parijs afgereisd om de viering van de "30ste verjaardag van France Libertés" bij te wonen. Het evenement vond plaats in het 10de arrondissementsgebouw in het centrum van de Franse hoofdstad.

Ontvangst-  en expositiehal  in het  arrondissementsgebouw

De stichting France Libertés
France Libertés dat in 1986 is opgericht door Danielle Mitterrand, is een erkende charitatieve non-profit stichting die zich inzet  voor de  verdediging van de men- senrechten, het gemeenschappelijk erf-goed en het fundamentele recht op schoon drinkwater voor iedereen. De stichting wil bijdragen aan de  opbouw van een meer solidaire wereld. France Libertés komt op voor onderdrukte volkeren, minderheden die niet door erkende staten worden vertegen-woordigd en voor hen die geen stem hebben op het wereldtoneel.

Bijeenkomst in de vergaderzaal

Drie belangrijke thema’s die door acties van France Libertés worden ondersteund, zijn:
•    Steun voor alternatieve milieumaatregelen die in harmonie met de natuur zijn en die gebaseerd zijn op de principes van "Living Well"
•    Ondersteuning en bescherming van onderdrukte volkeren en minderheden met inbegrip van hun kennis als hoeders van de biodiversiteit en het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid
•    Het doorgeven van de universele boodschap van deze volkeren aan de moderne wereld om zich daardoor te laten inspireren en om een menselijke betekenis te geven aan onze ontwikkeling
In het verleden kwam France Libertés op voor de rechten van etnische minderheden (Tsjetsjeense, Koerd, Touareg, Quechua, Rom, Karen, Tibetaans, Maya, Peul, Mapuche Sahraoui ...), die onder autoritaire regimes leven. Daar staat verdediging van hun recht op zelfbeschikking voorop.

France Libertés zet zich ook in voor bescherming van hun cultuur, hun geschiedenis, hun economische ontwikkeling en hun recht op toegang tot hun natuurlijke hulpbronnen.
Dankzij haar raadgevende status bij de VN Raad van de Mensenrechten, deelt France Libertés haar platform met volkeren om erkende staten aan de kaak te stellen die de politieke, burgerlijke, sociale en culturele rechten van hen niet erkennen. Daarnaast ondersteunen ze projecten in het veld t.b.v. de onderdrukte bevolking (de wederopbouw van het onderwijssysteem in Cambodja, medische hulp aan Birmese vluchtelingen in Bangladesh, gezond-heidscentra in Nepal, humanitaire hulp aan Iraaks Koerdistan ...).

Vandaag, in een wereld die voortdurend verandert door het uitbreken van ernstige sociaal-ecologische conflicten, geeft France Libertés voorrang aan de rechten van inheemse volkeren om zelf te kunnen beschikken over hun natuurlijke hulpbronnen, tegenover een dominant systeem dat hun natuurlijke hulpbronnen, cultuur en traditionele levensstijl berooft of vernietigt.

Het evenement
De deelnemers aan het evenement werden verwelkomd door Remi Feraud, burgemeester van het 10e arrondissement Parijs. Daarna begon het  quasi komisch theatergezelschap "La Tribouille" de openingsscene van de avond met de slogan "voorlopig veranderen we niets, we zien wel " precies het tegenovergestelde van de geest van verzet van Danielle Mitterand; verzet tegen alles wat haar chockeerde, haar verontwaardigde en haar schokte.

"La Tribouille"

Gilbert Mitterrand, voorzitter van France Libertés, begon zijn toespraak met het benadrukken van de oorspronkelijke  gedachte van de stichting: "Het geven van een stem aan diegenen die er geen hebben" In de afgelopen 30 jaar is het verzet zich gaan richten op de mensenrechten die onlosmakelijk zijn verbonden met de verdediging van de essentiële waarden van het leven. Hij herherinnerde eraan dat Danielle Mitterand toen ze terugkeerde van het World Forum in Porto Alegre in 2002, het behoud van diversiteit van leven, dat van essentieel belang is voor het behoud van leven, heeft toegevoegd aan de thema’s  van  gemeenschappelijke bronnen en de verdediging van de fundamentele mensenrechten.

Gilbert Mitterrand

Hij gaf aan dat we onze toekomst zelf in handen hebben, eraan herinnerend dat we net als Danielle Mitterand, NEE moeten zeggen en alles moeten bespreken ook al wordt ons verweten dat we te radicaal overkomen", maar zoals zij zelf onderstreepte "om het minimum gedaan te krijgen, moeten we erg radicaal zijn". Hij verwees naar de website voor informatie over uiteenlopende acties die door de Stichting worden ondersteund in het belang van het verzet. Zo wordt realisme aan idealisme gekoppeld door de strijd om water die onder meer in Frankrijk wordt gevoerd om te zetten in verzet tegen het afsnijden van waterbronnen.

Michel Joli reikt de Danielle Mitterrand Special Award uit aan Vandana Shiva

Afsluitend herinnerde Gilbert Mitterand de aanwezigen aan het Iraanse verzet en sprak vol lof over de strijd van de Iraanse oppostie  tegen de dictatuur en moedigde hen aan om de strijd ook uit naam van Danielle Mitterand voort te zetten.

Na de toespraak van Gilbert Mitterrand werden de "Danielle Mitterrand" prijzen 2017 uitgereikt door Michèle Rivasi, lid van de Raad van bestuur van France Libertés. De "Danielle Mitterrand"  prijzen worden sinds 2013 uitgereikt: o.a voor diverse initiatieven in de strijd tegen biopiraterij* en voor het verlenen van  asielrecht (aan burgers van Lampedusa).

Uitreiking van de "Danielle Mitterrand" prijs

De Indiase milieu-activiste, schrijfster en wetenschapsfilosoof Vandana Shiva) werd bekroond met de Danielle Mitterrand- Alternatieve Nobelprijs voor persoonlijkheden. Onder haar bezielende leiding zet zich een nieuwe generatie activisten in voor het realiseren van een  rechtvaardiger en meer solidaire wereld. Vandana Shiva strijdt al jaren tegen biopiraterij* door het ondersteunen van de traditionele biologische boerenlandbouw, door haar respect te tonen voor de voor iedereen beschikbare zaaizaden en door het gratis verstrekken hiervan.  "Het leven is geen uitvinding", zaaizaad is niet het eigendom van een chemische onderneming, verkondigt de Indiase wetenschapper, zich wendend tot Monsantos (een van de grootste zaadcorporaties uit de VS) en andere multinationals.

Vandana Shiva

* Biopiraterij is de onwettige toeëigening van de biodiversiteit aan natuurlijke hulpbronnen en de daaraan verbonden traditionele inheemse kennis. Het manifesteert zich in de vorm van octrooien, merken en namen van soorten of variëteiten die kenmerkend zijn voor een regio, of door een niet eerlijke teruggave aan landen en traditionele gemeenschappen die de feitelijke eigenaar zijn. Degene die zich hieraan schuldig maken zijn particuliere bedrijven of onderzoekscentra die deze genetische hulpbronnen zonder vergunning  exploiteren of de voordelen of winst niet delen met het land en de inheemse, lokale gemeenschappen die oorspronkelijk deze kennis hebben ontwikkeld ...

De "Danielle Mitterrand" prijs werd overhandigd aan "Alternatiba", als een collectief initiatief dat talloze alternatieven aandraagt voor een rechtvaardige en solidaire wereld. Het doel van de in oorsprong Baskische beweging "Alternatiba" laat zien dat er oplossingen  bestaan in de strijd tegen klimaatverandering. Door burgers bewust te maken, toont Alternatiba aan dat iedereen in staat is om concreet op zijn of haar niveau dingen te veranderen en om krachten te mobiliseren door het bevorderen van het nemen van de juiste beslissingen, zowel lokaal als wereldwijd.

Daarna werd het woord gegeven aan diverse activisten onder de aanwezigen die vertelden hoe zij via allerlei activiteiten op een strijdvaardige manier zijn betrokken bij France Libertés. De aard van hun betrokkenheid werd tot uitdrukking gebrachten in aansporingen en slogans met betrekking tot:

  • Het zelfsbeschikkingsrecht van alle volken over hun natuurlijke hulpbronnen
  • Het verzet op alle nivo’s: onderwijs, milieu tot aan seksuele discriminatie, het is daarom belang-rijk om de krachten te bundelen tegen wat zich afspeelt in het andere kamp
  • Het aanmoediging tot het ontcijferen van informatie en het verspreiden van kennis ter verhoging van het algemeen bewustzijn.
  • Het verdedigen van het recht op schoon drinkwater voor iedereen d.m.v. acties in Frankrijk tegen het afsnijden van waterbronnen" Geef het water terug aan de aarde voor het herstel van het klimaat "
  • Het internationaal solidair zijn met het veroordelen van het fascistische Iraanse bewind.  

"Danielle Mitterrand  is aanwezig in de harten van alle vrijheidslievende en democratische mensen. Zij is de moeder van de Koerden en Iraniërs" .

  • Het opkomen voor de noodzaak van vluchtelingenopvang : "zoals er vanaf 1991 vele Koerdische kinderen zijn opgevangen, zo mag ook vandaag de opvang van vluchtelingen niet ter discussie worden gesteld: SOS Méditerranée (een civiele, Europese organisatie voor de redding van vluchtelingen in de Middellandse zee) neemt dagelijks tussen de 100 à 200 bootvluchtelingen aan boord van zijn Aquarius"

 

De strijd voor mensenrechten, voor recht op water, tegen uitbuiting, bestrijding van discriminatie …., een strijd die door France Libertés al 30 jaar wordt gevoerd, werd op deze avond niet alleen in speeches en toneel gepresenteerd maar ook d.m.v. een expositie van foto´s en tekeningen die waren geselecteerd voor de uitreiking van de jury- en publieksprijs. Vooraf werd Maryam Rajavi afzonderlijk rondgeleid in de majestueuze ontvangsthal waar de tekeningen werden geëxposeerd.

Na afloop werden de aanwezigen uitgenodigd om de tentoonstelling te bezichtigen en de hapjes en drankjes volgens ´uitheems´recept te nuttigen die op een groot buffet waren uitgestald. Buitenlandse koks hadden gerechten bereid om ons te laten genieten van specialiteiten uit Syrië, Iran, Tsjetsjenië, Sri Lanka, India, Ethiopië of Afghanistan.

Helaas konden mijn drie reisgenoten hieraan niet deelnemen omdat zij vóór het einde van het evenement waren vertrokken om de terugreis naar Nederland te aanvaarden. Een retourtje naar Parijs op één dag zag ik zelf niet zitten en daar heb ik nog steeds geen spijt van.


Willem Peperkamp
w.peperkamp @planet.nl
With thanks to Roxana
Roxana.elotrocorreo@orange.fr

 

 

 

 


STFA, Stichting van de Familieleden