Gelukkig Nieuwjaar!

Rond 21 maart (aanvang van de lente) vieren alle Iraniërs, in het bijzonder wij, die bijna vier decennia in ballingschap leven ver van ons geliefde vaderland Iran, nieuwe jaar genaamd NoRoez met de traditionele Haft Seen (letterlijk: de zeven S'en) tafel.

Dit terwijl de religieuze dictatuur in Iran op middeleeuwse manieren genocide pleegt en met onmenselijke methoden geweldadig de lente van 1978 omzette in een harde en tragische winter, waarin dierbare en geliefde landgenoten hun leven hebben geofferd om op te komen voor de mensheid en dit diabolische systeem een halt toe te roepen.

Wij geloven er heilig in dat de gezegende lente terug zal keren naar Iran en vrijheid met al haar pracht en praal in aankomst is. Geluk, liefde, gerechtvaardigheid en medemenselijkheid zullen zegevieren op oorlogszuchtigheid, religieuze apartheid en genderongelijkheid.

Bij dezen willen wij graag gebruik maken van de aantocht van deze nieuwe lente om ieder van u eerbare mensen te salueren, die ons in de moeilijkste perioden uit de geschiedenis van ons vaderland Iran, een warm hart toe hebben gedragen, ons uw vertrouwen hebben geschonken en ons hebben gesteund in onze strijd voor mensenrechten.

Wij wensen u allen een gezegend NoRoez!

 

 

 

STFA, Stichting van de Familieleden