Gelukkige NowruzLicht in plaats van Duisternis!

Vrijheid in plaats van Onderdrukking!
Bij het begin van de Lente: Het Iraanse Nieuwjaarsfeest “Norouz”

 Het nieuwe jaar begint in Iran aan het begin van de lente. Met het nieuwjaarsfeest wordt afscheid genomen van het oude jaar, van het donkere en koude jaargetijde. Het nieuwe jaar wordt samen met het licht en de warmte welkom geheten.

De mensen vieren samen het einde van het koude en duistere dagen - met de hoop op het begin van een heldere en vrolijke tijd.

Het Noroez feest staat ook voor de overwinning van het goede over het kwade, de vrijheid over de onderdrukking. In de vertellingen uit de Perzische oudheid wordt vermeld: Duizenden jaren geleden maakte Kaweh Ahangar, een voorvechter voor vrijheid en gerechtigheid, een einde aan de tirannie van Zahak. Dat gebeurde op 21 maart. Toen schonk de oppergod Ahura Mazda de Perzen een nieuwe dag, die Norouz, (Perzisch voor nieuwe dag) werd genoemd.

In Iran is Noroez een familiefeest. Van heinde en verre komen familieleden samen om het nieuwe jaar te begroeten. De huizen worden feestelijk versierd. De kinderen krijgen nieuwe kleren en laten die op de nieuwjaarsdag trots zien.

Bij de traditie van feest hoort ook tafelgoed met tenminste zeven geschenken, die allemaal met de letter “S” beginnen. Daarbij hoort altijd fris groen en hyacinten, die het frisse van het voorjaar in het huis verspreiden. De zeven geldt in Iran, al sinds de oudheid, als een heilig getal en de zeven geschenken staan voor de zeven engelachtige herauten, belichamingen van leven, gezondheid, gelukzaligheid, welstand, vreugde, geduld en schoonheid.
Als onderdeel van de nieuwjaarsfeesten wordt op de laatste dinsdagavond van het ten einde lopende jaar een kampvuur aangestoken en jongen mensen springen onder het uitroepen van vreugdekreten over de vlammen. Daarmee vieren zij de verandering naar een betere en gelukkiger tijd.