Geweld tegen vrouwen in Iran

Iran girls

Het kindhuwelijk is een van de duidelijkste voorbeelden van geweld tegen vrouwen. Nog steeds worden kindhuwelijken aangemoedigd onder het bewind van de mullahs in Iran.

Een kindhuwelijk betekent verkrachting. Als een volwassen man met een kind trouwt, misbruikt hij dat kind. Het huwelijk moet na het einde van de puberteit worden gesloten, anders kan het geen andere betekenis hebben dan verkrachting.

Dit zijn enkele van de uitspraken van Sima Ferdowsipour, psychologe en universiteitsprofessor in Teheran. Volgens haar is de beste leeftijd voor een huwelijk voor meisjes 21 jaar en ouder. Ze voegde eraan toe dat huwelijken onder de 20 jaar verboden zouden moeten worden vanwege de gevaarlijke effecten ervan (Het door de staat gerunde Khabarfori.ir - 29 juli 2021).

Half miljoen minderjarige huwelijken per jaar

Ali Kazemi, een juridisch adviseur van de rechterlijke macht van het klerikale regime, had eerder erkend dat "gemiddeld 500.000 tot 600.000 Iraanse meisjes onder de 14 jaar elk jaar trouwen." (De door de staat gerunde krant Entekhab.ir - 4 maart 2019)

Mohammad Mehdi Tondgouyan, onderminister van Jeugdzaken, zei dat het jaarlijkse aantal vroege huwelijken in Iran is toegenomen als gevolg van de verhoogde bedragen van huwelijksleningen.

“We zien een toename van het aantal minderjarige huwelijken, vooral onder meisjes onder de 13 jaar," verklaarde hij (Het door de staat gerunde persbureau ILNA - 6 juli 2021).

"Dit is het topje van de ijsberg van statistieken m.b.t. vroegtijdige huwelijken. Het werkelijke aantal gehuwde kinderen is 5 tot 6 keer het bekendgemaakte aantal," zei Mohammad Reza Mahboubfar, een expert op het gebied van sociale schade (Het door de staat gerunde ROKNA Nieuwsagentschap - 25 juli 2021).

In weer een ander interview beweerde Mahboubfar: "Op dit moment vinden er elke 24 uur 100 huwelijken plaats van meisjes onder de 15 jaar. Geschat wordt dat er tegen het einde van het jaar zo'n 40.000 vroege huwelijken zullen plaatsvinden" (De door de staat uitgegeven krant Arman-e Melli - 27 juli 2021)

Een blik op de statistieken

Het Nationaal Centrum voor de Statistiek van Iran maakte bekend dat in het voorjaar van 2021 9.753 jonge meisjes tussen 10 en 14 jaar zijn getrouwd. (Het door de staat gerunde persbureau ISNA - 22 november 2021)

In dezelfde periode werden ook 45.522 meisjes tussen 15 en 19 jaar oud getrouwd.

Jonge meisjes tussen 10 en 14 jaar brachten 969 baby's ter wereld, en jonge vrouwen tussen 15 en 19 jaar 44.896 baby's.

Het Nationaal Centrum voor de Statistiek registreerde ook 364 geboortes bij moeders jonger dan 15 in de zomer van 2020 (de door de staat uitgegeven krant Hamdeli - 24 augustus 2021) en 1.364 geboortes bij moeders jonger dan 15 gedurende het hele jaar. (Het door de staat gerunde nieuwsagentschap ROKNA - 20 augustus 2021).

Kindmoeders nemen in aantal toe nu het kindhuwelijk in Iran wordt aangemoedigd. De provincie Sistan en Baluchestan staat bovenaan de lijst van provincies wat betreft kindhuwelijken.

De huwelijken van meer dan 9.000 meisjeskinderen tussen 10 en 14 jaar in het voorjaar van 2021 laten een stijging zien van 32% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Zeventig procent (70%) van de kindhuwelijken eindigt in een echtscheiding (Het door de staat gerunde ROKNA nieuwsagentschap - 27 juli, 2021).

Fatemeh Zolghadr, een voormalig lid van de Majlis, zei dat veel gezinnen besluiten hun minderjarige kinderen uit te huwelijken als een middel om de gezinsuitgaven te verminderen te midden van economische armoede. Helaas is het gevolg van deze tragedie dat het aantal gescheiden kinderen toeneemt. In verschillende gevallen zijn gescheiden kinderen van huis weggelopen of hebben een zelfmoordpoging gedaan, met ernstige verwondingen tot gevolg (De door de staat gerunde website Khabarfori - 2 augustus 2021).

Kindhuwelijk in Iran is geen culturele kwestie

Het kindhuwelijk in Iran is geen cultureel probleem. Het is een sociale catastrofe geworden door het beleid van het regime van de mullahs. Het Iraanse regime heeft geweigerd vroege huwelijken te verbieden of strafbaar te stellen. Integendeel, kindhuwelijken worden door de mullahs aangemoedigd. De schrijnende armoede - een gevolg van de plundering van de nationale rijkdommen door het klerikale regime - draagt verder bij tot dit misogyn verschijnsel.

De meisjes in Iran zijn het kwetsbaarst onder het vrouwenhatende bewind van de mullahs, aangezien de rechten van vrouwen en kinderen in Iran noch beschermd noch bevorderd worden.