Hartelijk dank voor uw deelname aan onze straatcampagnes in 2017

Bij deze willen wij iedereen die deelnam aan onze straat- en huis-aan-huis acties om de schendingen van de mensenrechten in Iran bekend te maken, hartelijk bedanken.
 
Onze vereniging is trots op uw steun en vertrouwen in het werk, de misdaden van de religieuze dictatuur die Iran regeert aan het licht te brengen. Het vertrouwen en de steun die u ons hebt gegeven, is een mooie bladzijde in de geschiedenis van de activiteiten van verbannen Iraniërs tegen het religieuze fascisme in Iran om onschuldige slachtoffers van dit regime te helpen.
 
Met de herinnering aan de dierbare momenten van steun voor mensenrechten, vrijheid en vrede in iedere ontmoeting, zijn  wij dankbaar en trots dat wij in deze campagne mee mochten werken.
 
Enige voorbeelden van ondersteuning in onze straatacties die wij graag met u delen:
 
  1. Tijdens een actie in Amsterdam vertelde een groep ouderen na het verhaal van onze vrijwilliger hun eigen ervaringen over de bezetting van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog en hun inspanningen om de Joden te helpen. Onze campagne deed hen denken aan hun eigen worstelingen in die tijd, en met die gedachten hielpen ze ons project.
  2. Een gezin ondertekende onze petitie en schreef een prachtige ontroerende aantekening die ons aanmoedigde om onze activiteiten voort te zetten.
  3. Twee kinderen van wie de ouders onze campagne aansloten, gaven hun tekeningen aan onze vrijwilliger en vroegen hun ouders ook hun naam onder de petitie te zetten.
  4. De studenten en hun professor aan de universiteit van Nijmegen, spraken met mensen om onze campagne te ondersteunen, en vroegen ons om naar hun klas te komen en een gedetailleerde presentatie van onze campagne te geven.
  5. Een bekende muzicus nodigde ons uit in zijn muziekonderricht en terwijl hij ons project voorstelde, speelde hij enkele stukken van Johan Sebastian Bach voor ons.
  6. Een groep theaterartiesten in Amsterdam gaven onze vrijwilligers tulpen nadat ze onze vrijwilligers toegehoord hadden.
 
Dit waren maar een paar voorbeelden van duizenden eenvoudige mensen, vertegenwoordigers van vissersvakbonden, leraren, artsen, verpleegkundigen, studenten en nog veel meer, die ons in onze acties ontroerden door de uiting van hun mooie en pure gevoelens in de ondersteuning voor mensenrechten in Iran, die ons altijd bij zullen blijven.
 
Wij zijn blij met zo vele persoonlijke verrijkende ontmoetingen met mensen die ons in deze campagne ondersteunden, en voegen daaraan toe, dat wij ons door deze solidariteit in de toekomst ook dubbel zo veel in zullen zetten voor mensenrechten en vrijheid in Iran.