Iraanse jeugdige gedetineerde naait lippen aan elkaar om behandeling van zijn zaak te eisen

Arman Farahmand, een tiener die beschuldigd wordt van moord, is in hongerstaking gegaan en heeft zijn lippen aaneengenaaid uit protest tegen het uitblijven van behandeling van zijn zaak door de autoriteiten.
Een familielid van Arman Farahmand vertelde de website Kurdpa dat de 17-jarige sinds zaterdag 19 juni in de Sanandaj-gevangenis in hongerstaking is.
Arman Farahmand was nog maar 16 jaar oud toen hij de misdaad zou hebben begaan waarvan hij wordt beschuldigd. Hij werd gearresteerd samen met acht individuen afgelopen jaar na een groepsgevecht waarin een man werd gedood.
Alle verdachten in de zaak zijn vrijgesproken in de afgelopen maanden, maar Arman Farahmand blijft vooralsnog in hechtenis.
Iran heeft het Verdrag inzake de rechten van het kind bekrachtigd, dat executie verbiedt van misdadigers die kinderen waren op het moment van hun misdaad.
Het Iraanse strafrecht, dat in 2013 via amendementen is aangepast, verbiedt de executie van jeugddelinquenten voor bepaalde categorieën van misdaden, zoals drugsdelicten. Voor andere ernstige misdaden stelt artikel 91 van het geamendeerde strafrecht rechters ertoe in staat om hun discretionaire bevoegdheid in te zetten en af te zien van het uitvaardigen van de doodstraf tegen een kind dat de aard en gevolgen van de daad niet kon begrijpen op het moment dat het die beging. De geamendeerde wet stelt de rechtbanken er ook toe in staat te vertrouwen op “de mening van een forensisch arts of andere middelen die rechtbanken passend achten” om vast te stellen of verdachten de gevolgen van hun acties begrepen.
Iraanse gerechtshoven zijn echter door blijven gaan met het ter dood veroordelen van kinderen nadat deze amendementen in wetten werden omgezet.
Deze zaak is slechts één voorbeeld van de vormen van onrecht in Iran en in het bijzonder van die die worden begaan door de Iraanse rechterlijke macht, die in verband wordt gebracht met extreme mensenrechtenschendingen.
Ali Arjangi, een jeugddelinquent die ter dood werd veroordeeld, bracht zichzelf om het leven op 12 juni in de Ardabil-gevangenis door zijn keel en aders door te snijden.
Arjangi wordt beschuldigd van het plegen van “moord met voorbedachten rade” vier jaar geleden toen hij 17 jaar oud was. Hij heeft zijn schuld ontkend.
Autoriteiten hebben vijf jeugddelinquenten opgehangen in 2020
De Iraanse rechterlijke macht vaardigt en voert echter op genadeloze wijze doodstraffen uit tegen ‘mensen onder de achttien jaar’.
In 2020 hebben de Iraanse autoriteiten minstens vijf jeugddelinquenten opgehangen, onder wie Shayan Saeedpour, Majid Ismaeelzadeh, Arsalan Yasini, Moayyed Savari (Shia’ pour) en Mohammad Hassan Rezaei.
Al deze geëxecuteerde gevangenen zijn opgepakt en ter dood veroordeeld voor misdaden die zij zouden hebben gepleegd toen ze jonger waren dan 18. Sommigen van hen werden zeker lange tijd gevangengehouden. Mohammad Hassan Rezaei heeft bijvoorbeeld 12 jaar achter tralies doorgebracht, en autoriteiten hebben hem op 31 december 2020 geëxecuteerd in de Lakan-gevangenis in Rasht, de hoofdstad van de noordelijke provincie Gilan.
Daarnaast hebben Iraanse ondervragers met marteling verschillende gevangenen gedood die waren gearresteerd terwijl ze jonger dan 18 waren. In april 2020 hebben autoriteiten de jeugddelinquent Danial Zeynolabedini doodgemarteld, die in een isoleercel was opgesloten in de Mahabad-gevangenis. Twee dagen eerder had hij zijn familie vanuit de gevangenis opgebeld met de boodschap “Kom en red mij.”.
Het is tijd voor internationale organisaties om de Iraanse regering verantwoordelijk te houden voor de grote ernstige en systematische schendingen van mensenrechten die ze begaat, en in het bijzonder van die van kinderen. De Verenigde Naties, de Mensenrechtenraad van de VN, UNESCO en andere mensenrechtenorganisaties moeten het geestelijke regime ertoe onder druk zetten het fundamentele recht van leven van mensen te respecteren en met executies te stoppen.