Iraanse meisjes en jongeren dorsten naar vrijheid en gelijkheid

Iraanse meisjes en jongeren dorsten naar vrijheid en gelijkheid

Iraanse meisjes en jongeren dorsten naar vrijheid en gelijkheid

12 augustus is door de UNESCO uitgeroepen tot Internationale Dag van de Jeugd. Deze dag is bedoeld om regeringen ertoe aan te zetten kansen te creëren en fondsen te werven voor de jonge generatie, zijnde de toekomst van elk land. Het thema van de Internationale Jeugddag van 2022 is: "Intergenerationele solidariteit: Creating a World for All Ages".
De jeugd is een glorieuze periode in het leven van elk mens, die zich nooit herhaalt en die gevuld is met gelach en geluk. Waardering voor jongeren en hun talenten leidt tot verbetering van de samenleving en tot groei. Daarom moet elke jongere de kans krijgen om deze periode van zijn of haar leven goed te benutten. Dit is echter een onmogelijke droom geworden voor Iraanse meisjes en jongeren onder de dictatuur van de mullahs.

Statistieken
Een korte blik op de toestand van Iraanse meisjes en jongeren aan de hand van verschillende statistieken toont de chaotische en uitzichtloze situatie van de jonge bevolking in Iran. Daarbij telt deze jonge bevolking in Iran meer dan 17 miljoen personen. (Het door de staat gerunde Mehr News Agency - 2 mei 2021)
Delbari, de algemeen directeur van Welzijn in Teheran, verklaarde: "Twaalf miljoen mensen in ons land zijn tussen de 15 en 29 jaar oud. Het Nationaal Centrum voor de Statistiek heeft op 7 augustus 2022 bekendgemaakt dat 50 procent van de bevolking (dat zijn meer dan 40 miljoen mensen) jonger is dan 30 jaar."

Iran, een van de tien treurigste landen, en Teheran, een van de ongelukkigste steden ter wereld
Volgens het Wereldgeluksrapport van de Verenigde Naties van april 2022 staat Iran op de 110e plaats van 146 landen in deze index.
Rapport Gallup-Instituut, april 2022: "Iran is een van de tien ongelukkigste landen ter wereld."
Het Wereldgeluksrapport 2021 vermeldde op 7 oktober 2021: "Van de 186 steden in de wereld staat Teheran op de 155e plaats als een van de ongelukkigste steden ter wereld, en Mashhad staat na Teheran op de 156e plaats."


Het smoren van de talenten van Iraanse meisjes en jongeren

Iraniërs met hersenen en jonge wetenschappelijke elites ontvluchten het land. Centrum voor de Statistiek van Iran: Het gemiddelde jaarlijkse cijfer voor braindrain in Iran is ongeveer 180.000 mensen.
Iran staat op de eerste plaats van de 91 ontwikkelingslanden of onderontwikkelde landen wat de braindrain betreft. (Internationaal Monetair Fonds - gerapporteerd in 2009)
Drieënzestig procent van de Iraanse Olympische medaillewinnaars zijn binnen 14 jaar uit Iran geëmigreerd. (Internationaal Monetair Fonds - 2009)
De braindrain van de laatste jaren heeft de economie van het land 300 keer meer schade berokkend dan de oorlog tussen Iran en Irak uit de jaren tachtig. (De door de staat uitgegeven krant Arman - 21 januari 2021)
Abdul Khaliq, Senior Expert van de Wereldbank: "De braindrain veroorzaakt verliezen die twee keer zo groot zijn als de olie-inkomsten voor Iran." (De door de staat uitgegeven Arman Newspaper- 21 januari 2021)

Hijab, een instrument voor voortdurende onderdrukking van Iraanse meisjes en jongeren
Aan de vooravond van zijn tweede regeringsjaar heeft president Raisi, om de aandacht van de mensen af te leiden van de verslechterende economische toestand en de almaar stijgende kosten in het land, op 5 juli de herinvoering van de richtlijnen "Strategieën voor de bevordering van de kuisheidscultuur" aangekonigd.
Hiermee gebruikte Raisi opnieuw het instrument van repressie onder het voorwendsel van sluiering tegen Iraanse meisjes en jongeren.
Er werden basiskampen voor kuisheid en hijab gevormd. Maar deze keer dreigde hij, naast de repressieve patrouilles die de begeleidingspatrouilles werden genoemd, ook de diensthoofden om elke werknemer te ontslaan die de hijab niet correct droeg.
Hij eiste ook dat aan vrouwen zonder hijab geen administratieve, bancaire en medische diensten zouden worden verleend, en in sommige steden kondigde hij ook een verbod op hun toegang tot metrostations en luchthavens aan.
Volgens het hoofd van de politie van Kermanshah, Ali Akbar Javidan, houdt de politie uitgebreid toezicht en controle op recreatieve, historische, toeristische en commerciële activiteiten en toeristische reizen. (Het door de staat gerunde Tabnak.ir - 12 juli 2022)
Ayatollah Mohammad Ostevar Maimandi,- directeur van het Fars Seminarie verklaarde: "Onze vrees is dat het niet-dragen van de hijab algauw een wijdverbreide sociale zonde zal worden. Het uitlaten van honden zonder hijab en het fenomeen van vrouwen die in het openbaar fietsen, is tegen de wet." (De door de staat uitgegeven krant Mardom Salari - 25 juni 2022)

Verzegeling en sluiting van twintig cafés in Shiraz
Bij een repressieve actie werden in juli van dit jaar een twintigtal populaire cafés in Shiraz verzegeld of gesloten. Deze cafés waren de belangrijkste ontmoetingsplaatsen voor tieners en jongeren van Shiraz, die nu op bevel van de Residentiële Administratie van Shiraz werden gesloten.
Een van de café-eigenaars zei: "Ze kwamen en sloten mijn café zonder enige officiële brief of reden. Ze hebben alleen aangekondigd dat dit tijdelijk is, en we hebben geen idee wanneer het opgeheven wordt." (De door de staat uitgegeven krant Shahrvand - 2 juli 2022)
Werkloosheid, gebrek aan toekomst en toenemende zelfmoorden onder Iraanse meisjes en jongeren
Werkloosheid en het ontbreken van een toekomstperspectief zijn een van de belangrijkste redenen voor depressies bij Iraanse meisjes en jongeren.
Het feit van vier miljoen werklozen in Iran, waarvan de meerderheid jongeren zijn, is tekenend voor de sombere toekomst die de jongeren van Iran te wachten staat. (Het door de staat gerunde Rokna News Agency - 25 september 2021)
Elke dag komen gemiddeld vijftien meisjes om het leven die zich van liften, bruggen en daken werpen. De meeste zelfmoorden zijn tussen de leeftijd van 12 en 18 jaar. Het aantal meisjes dat zelfmoord pleegt is groter dan het aantal jongens. (De door de staat uitgegeven krant Jahan-e Sanat - 4 oktober 2021)

Gendersegregatie en discriminatie van Iraanse meisjes en vrouwen
Iraanse meisjes en vrouwen hebben te maken met discriminerende wetten en wijdverbreide onderdrukking op alle terreinen. Deze wetten zijn geïnstitutionaliseerd op het gebied van werk, werkgelegenheid, onderwijs, gezin, politieke, sociale en economische activiteiten.
In een actie die in de lijn ligt van de seksesegregatie, kondigde de viceminister van Onderwijs het verbod aan voor mannelijke leerkrachten om les te geven op alle middelbare meisjesscholen.
Mohammad Mehdi Kazemi zei in een interview met het door de staat gecontroleerde persbureau Fars: "We hebben op 18 mei 2022 een verklaring uitgegeven over het verbod voor mannelijke leraren om les te geven op meisjesscholen. Deze verklaring is gebaseerd op artikel 3, het reglement voor scholen, dat vorig jaar werd goedgekeurd; Omdat scholen worden opgericht per geslacht, en het noodzakelijk is om het geslacht van het schoolpersoneel af te stemmen op de leerlingen." (De door de staat uitgegeven krant Aftab-Juni 26, 2022)

Handel in Iraanse meisjes
Naast het feit dat ze van veel rechten worden beroofd en op alle gebieden van het leven worden gediscrimineerd, zijn Iraanse tienermeisjes ook het slachtoffer van het kwalijke fenomeen van mensenhandel. De leeftijd waarop Iraanse meisjes worden verhandeld, ligt onder de 14 jaar. De mensenhandel in Iran vindt plaats over land, door de lucht en over zee. Iran is Oosterse en Europese landen voorbijgestreefd op het gebied van de handel in 14-jarige meisjes (The Scientific Quarterly Journal of Police in East Tehran-Februari 2021).
Opgemerkt moet worden dat mensenhandelbendes in Iran in principe gelieerd zijn aan overheidsinstellingen.

Afwijzing van weggelopen meisjes
Het aantal weggelopen meisjes in Iran is de afgelopen twee jaar toegenomen. (De door de staat uitgegeven krant Jahan-e Sanat - 4 oktober 2021)
De cultuur van vrouwenhaat die door het regime van de mullahs in de Iraanse samenleving wordt gepropageerd, leidt tot uitgebreide en strenge beperkingen voor tienermeisjes thuis en in hun families. Velen van hen zijn het doelwit van geweld door hun vaders en broers.
Adolescente meisjes verlaten hun thuis om zich te bevrijden van dit dilemma, maar in een samenleving waar er geen steun en opvang is voor beschadigde en gekwetste vrouwen en meisjes, vallen ze in een zwart gat.
Weggelopen meisjes zijn nooit de oorzaak, maar het gevolg van de problemen waarmee ze geconfronteerd worden, en de manier waarop zij gekwetst en beschadigd worden, doet hen weglopen.
Factoren zoals de institutionalisering van vrouwenhatende wetten, geweld, druk, familiale beperkingen, het verbod op bepaalde verlangens, fysiek en seksueel misbruik, vernedering en uitsluiting uit de familie zijn slechts enkele redenen bij weggelopen meisjes.

Het licht van de hoop
De keerzijde van de tirannie, de dictatuur en het fundamentalisme in Iran is het verzet ten behoeve van de vrijheid. Een vlam die nooit is gedoofd.
Vanaf de dag na de vestiging van de religieuze tirannie in Iran, hebben Iraanse meisjes en jongeren de weg van het verzet ingeslagen en de jonge generatie heeft de prijs van de vrijheid met haar bloed betaald.
Bij het bloedige bloedbad van 1988 is een moedige en dappere generatie Iraanse meisjes en jongeren pgehangen op de weg naar vrijheid.
Bij de opstanden van 2009, 2018 en 2019 toonde de jonge generatie van Iran enorme moed en verzet in de straten van Iran tegen de tirannie van de mullahs.
Vandaag de dag zijn de vlam en het licht van het verzet nog steeds gekristalliseerd in Iraanse meisjes en jongeren. Door hun moed hebben verzetsgroepen vandaag de dag de vlam van verzet en strijd tegen het religieuze fundamentalistische regime en het licht van hoop in de onderdrukte samenleving van Iran levend gehouden.
Deze prachtige verzetsgroepen willen een Iran dat gebaseerd is op de soevereiniteit van het volk. Een vrij Iran met gelijke kansen voor de groei en ontwikkeling van alle Iraanse meisjes en jongeren.