Iraanse zedenpolitie beveelt vrouwen de islamitische sluier te dragen in een christelijkekerk

Heat Street, 31 Maart 2017 - Leden van de Iraanse zedenpolitie oefenen druk uit op vrouwen om de sluier te dragen, ook op christelijkebidplaatsen.

Vrouwelijke politie-officieren werden gezien bij de middeleeuwse cathedraal van de Heilige Verlosser in Isfahan, terwijl ze de repressieve “bescheidenheidswetten” van de islamitische theocratie probeerden op te leggen.

Bezoekers vertelden dat hen werd verteld of hun hijab al danniet "geschikt" was op het moment dat ze het christelijkeheiligdom, onderdeel van de Armeense orthodoxe kerk, betraden.

De foto laat een vrouw zien die haar hijab bewust uitdoet op het moment dat ze de kerk betreedt. Je kunt zien dat anderevrouwen achter haar hun sluier nog dragen. De Iraanse wet schrijft voor dat iedere vrouw een sluier moetdragen, dit overeenkomstig hun interpretatie van de islam.

De regels kunnen fors aangescherpt worden, en Heat Street meldde gewelddadige arrestaties en strafafranselingen voordiegenen die niet gehoorzaamden. De wetten gelden op alle openbare plaatsen – maar eenoptreden om deze ook op te leggen op eredienstplaatsen van andere religies moet toch gezien worden als bijzonder bitter.

Vrouwen die buiten de cathedraal, ter plaatse bekend als de Vank-kerk, tegengehouden werden, deden hun verhaal aan de sociale media-campagne van My-Stealthy-Freedom. Ze hadden geen goed woord over voor de "belachelijke" situatie en spraken hun steun uit voor de campagne terverandering van de wet:

Op de foto die ik u stuurde ziet u de Vanak [sic!]-kerk van Isfahan. Het was belachelijk! Twee vrouwelijke agentenberispten ons voor wat we aanhadden, wat een schande is dat!

Hoe zouden Amerikaanse moslima’s reageren als ze bij het betreden van hun moskee gedwongen zouden worden geenhijab te dragen? Waarom zouden wij in de naam van de wet wel een dergelijke vernedering van de vrouw accepteren? Isdit geen vorm van tirannie?

Westerse feministen zijn vaak terughoudend bij huncommentaar op thema’s rond de onderdrukking van vrouwenin moslim-staten. Toch zagen eerder deze maand ministers in Zweden zichgedwongen een standpunt in te nemen na een publiekeconfrontatie met Iraanse activisten, die ervan geschrokkenwaren dat vrouwelijke leden van hun "feministische" regeringer met z’n allen akkoord mee gegaan waren bij hun bezoekaan Iran een sluier te dragen.

Heat Street: Iran Morality Police Tell Women to Wear Islamic Veil in Christian Church

 

 

 

STFA, Stichting van de Familieleden