Iran: De politieke gevangenen in andere gevangenissen sluiten zich uit solidariteit aan bij de hongerstaking

25 augustus 2017

Een groep politieke gevangenen van de Ardabil-gevangenis (Noordwest-Iran) betuigden in een brief aan de Speciale Rapporteur voor Mensenrechten in Iran en de Hoge Commissaris voor Mensenrechten van de UNO hun steun aan en sympathie met de hongerstakende gevangenen in de Gohardasht-gevangenis in Karaj (ten westen van Teheran), waarbij ze er bij de autoriteiten op aandrongen op hun brief te reageren, inclusief hun vragen over de slechte gezondheidstoestand van de gevangenen.

Volgens recente berichten van dicht bij de gevangenen staande bronnen zijn meer dan 20 politieke gevangenen al 25 dagen in hongerstaking tot ze een reactie krijgen op hun eisen. De gezondheidstoestand van deze gevangenen is sterk verslechterd. De artsen mogen de betreffende afdelingen niet in en er is nog geen enkele gevangene overgebracht naar een verzorgingscentrum.

De brief van politieke gevangenen van de Ardabil-gevangenis luidt als volgt:

"Geachte Mevrouw Asemeh Jahangir,

Geachte Heer Zeid bin Ra'ad,

Wij, de politieke gevangenen van de Centrale Ardabil-gevangenis, betuigen onze steun aan en sympathie met de gevangenen van de Gohardasht-gevangenis die in hongerstaking gegaan zijn. We verzoeken u ons de situatie van de politieke gevangenen in Hal 10 van de Gohardasht- gevangenis te willen meedelen. Onze geïnterneerde broeders zijn al 25 dagen in hongerstaking uit protest tegen hun overplaatsing van Hal 12 naar 10, tegen de weigering van hun verzoek te mogen terugkeren naar hun oorspronkelijke hal, tegen gewelddaden zoals de aanval op het moment van hun overplaatsing en tegen het achterhouden van hun persoonlijke bezittingen. Wij, politieke gevangenen, zullen zelf ook in hongerstaking gaan vanaf donderdag, 24 augustus 2017, tot woensdag 30 augustus 2017 als steun aan onze onderdrukte broeders.

We roepen u en de internationale autoriteiten op om te reageren op de eisen van deze gevangenen evenals die van de andere politieke gevangenen, die zich elders in het land in een vergelijkbare situatie bevinden. We verzoeken u ook om een aanvraag in te dienen tot een bezoek aan de gevangenissen en gesprekken met de politieke gevangenen in Iran.

De politieke gevangenen van de Gohardasht-gevangenis hebben ernstige gezondheidsklachten na een hongerstaking van 25 dagen. Er bevinden zich oude mensen onder hen, die lijden aan hartkwalen, diabetes en andere kwalen. Ze hebben infecties opgelopen gedurende hun gevangenschap.

Zowel wij, de politieke gevangenen, als het Iraanse volk eisen dat snel op de situatie van de hongerstakende gevangenen ingegaan wordt en dat ze mede met het oog daarop terug kunnen keren naar hun oorspronkelijke verblijf.

Het is de wil van alle Iraniërs dat de politieke gevangenen vrijgelaten worden en dat de terechtstellingen in Iran stoppen.

Dank u wel,
De politieke gevangenen in ballingschap, Centrale Ardabil-gevangenis
23 augustus 2017"