IRAN: Demonstranten in Karaj Scanderen: Hoge Prijzen! Inflatie! Ontoelaatbaar; Nee tegen de Dictator

01 augustus 2018

Iraanse Opstand

De gefrustreerde mensen van Karaj hebben vanaf 31 juli ’s middags gedemonstreerd op Gohardasht Eerste Plein, met de slogans: “Hoge prijzen! Inflatie! ramp voor het volk; Hoge prijzen! Inflatie! Ontoelaatbaar, dood aan de dictator; het land smeekt, Ayatollah (Khamenei) is God; Tanks, Kanonnen, Vuurwerk, de moellah moet weg! Vrees niet, we zijn allemaal samen; Vandaag is de dag van rouw, het geld van het land Iran zit vandaag onder de mantel van de moellah; sta op vandaag; onze vijand is de moellah, maar die geeft heel vals de schuld aan de Verenigde Staten; Veiligheidsdiensten, Steun! Steun!”
Deze dappere opstand duurde voort tot middernacht.

De onderdrukkingseenheden van de Politie en anti-oproer-eenheden en revolutionaire gardes en moordenaars in burger hebben geprobeerd de mensen te verspreiden door ze aan te vallen en traangas in de menigte te gooien, maar de jongeren boden weerstand en er waren schermutselingen. Zij bleven weerstand bieden aan de basijs* en dwongen hen te vluchten door het scanderen van slogans: “Trots Iran, steun, steun; De opstand gaat net zo lang duren als de macht van de dictator; en zelfs als het Basjis regent, de opstand gaat door”. 
Om tegen de onmenselijkheid van de huurlingen op te treden, maakten de jongeren barricades en hielden ze voertuigen tegen door op straat te gaan liggen.

 

*paramilitaire militie van vrijwilligers in Iran, die in november 1979 is opgericht in opdracht van Ayatollah Khomeini