Iran is het op één na droevigste land ter wereld

STFA, 06 November 2016 - Het hoofd van de Bond van Sociaal Werkers van het Iraanse Regime bevestigde op woensdag 2 november  dat Iran onder de regering van de Mullahs het droevigste land ter wereld is, op Irak na.

Volgens het staatsnieuwsagentschap ISNA, stelde Hassan Mousavi Chalak dat, gebaseerd op de gemiddelde statistieken m.b.t. sociaal geluk van een aantal gerenommeerde internationale organisaties, Iran niet valt onder de “gelukkige” landen. Hij voegde toe: “van 185 landen, staat Iran op plaats 105 en voor wat betreft de meest ongelukkige landen staat Iran bijna helemaal onderaan, 1 plaats boven Irak. Wij zijn het op één na droevigste land ter wereld, na Irak.”

Hij wees op het hoge aantal psychische stoornissen in het land en zei: “sommige statistische studies wijzen uit dat 35% van de bevolking van Teheran een psychische stoornis heeft. Echter, in sommige delen van Teheran loopt dit aantal op tot een schokkende 80%, wat staat voor meer dan kritiek en meer dan ooit vragen stelt m.b.t. sociaal welzijn.”

Mousavi Chalak weer erop dat al op 10-jarige leeftijd wordt gestart met prostitutie en voegde toe “de veiligheid van nu en in de toekomst is verbonden met de sociale problemen van nu, omdat de meest kritieke problemen op sociaal gebied liggen.”

Ook wees hij erop dat: “sommige officiële statistieken de werkelijkheid niet goed weergeven. Zij tonen aan dat de officials geen goed beeld hebben van deze problemen Bijvoorbeeld wordt het aantal drugsverslaafden op 2.3 miljoen gesteld, terwijl actuele cijfers een veel hoger aantal aangeven.”

Hij zei dat de situatie, zelfs volgens deze incorrecte statistieken, al slecht is en voegde toe: ”voor wat betreft verslaving geldt dat het aantal verslaafden in Iran even groot is als in India, terwijl het aantal inwoners van India 15 maal zo groot is.”

Hij stelde dat: “het aantal huishoudens dat draait op een vrouw in de afgelopen 5 jaar is toegenomen met 100% en er zijn geen plannen om hen te organiseren.”

Ook wees Mousavi Chalak op de 200.000 alcoholisten in het land en zei: “in het verleden dachten wij dit te voorkomen door hard optreden en strenge straffen, maar vandaag denken we daar heel anders over.”

 

 

 

STFA, Stichting van de Familieleden