Iran: Narges Mohammadi schrijft over moeders die lijden in de Evin Gevangenis

Hrana (Human Rights Activists News Agency), 15 Augustus 2015 - Narges Mohammadi schrijft een brief over de omstandigheden van een aantal moeders in de Evin gevangenis. 

 

“Ik ben vrouw, moeder en mensenrechtenactiviste.

In dit land worden de twee kenmerken, een vrouw zijn èn mensenrechtenactivist zijn, beschouwd als halsmisdaden, omdat het, zover als het degenen die aan de macht zijn betrof, de rol van de vrouw is om binnenshuis te blijven en voor de kinderen te zorgen, en als een vrouw - terwijl ze ook kinderen heeft - naar buiten komt om kritiek te leveren op degenen die aan de macht zijn, net als een mannelijke activist vanuit burgerlijke, politieke of andere overtuigingen, dan zal daarmee in feite de misdaad van een vrouw veel ernstiger zijn.

“Als moeder ben ik gescheiden geweest van mijn driejarige kinderen en eenzaam opgesloten en ik heb het lijden ervaren van een moeder die gescheiden wordt van haar kinderen.

“Op dit moment zit ik in de gevangenis die “Evin” heet, samen met 17 andere vrouwen van wie er 11 moeder zijn en de kinderen van drie van deze vrouwen zijn jonger dan 10.

“Wij zijn vrouwen in de gevangenis, verstoken van telefonisch contact (zelfs met onze kinderen) en we zien onze kinderen maar één keer in de veertien dagen, een paar minuten, nadat wij permissie hebben van de ambtenaren van de  rechterlijke macht en in aanwezigheid van veiligheidsagenten.” 

 

 

STFA, Stichting van de Familieleden