Iran: verschrikkelijke dood van vier Baloch Studentenmeisjes…

20 december 2018. 

STFA spreekt diep medeleven uit over de vreselijke dood van minstens vier zesjarige Baloch-meisjes en bid voor hun families en voor snelle genezing van de gewonden.

Op dinsdag 18 december werden 59 kinderen verbrand als gevolg van een brand op een lagere school in de stad Zahedan, waarbij vier van hen zijn omgekomen.

Alireza Nakhaee, directeur-generaal van het onderwijs in Sistan en de provincie Baluchestan, erkende de 'nalatigheid van sommige collega's'. 

Deze vreselijke tragedies die zich elk jaar voordoen als het koude seizoen nadert, zijn te wijten aan het gebrek aan een fatsoenlijk verwarmingssysteem op scholen waar het aantal leerlingen vele malen groter is dan de capaciteit.

Ernstige brandwonden van tientallen meisjesstudenten in het Shinabad-dorp Piranshahr (provincie Koerdistan), verbranding van basisschoolleerlingen in Sarvestan in de provincie Fars, of in het dorp Dorduzan in Marvdasht, of het dorp Almona in de provincie Lorestan, of op een lagere school in de Roudbast van Bobolsar. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van ongelukken die het nieuws hebben gehaald, omdat de ambtenaren van het criminele regime dit soort nieuwsberichten proberen te blokkeren.

Waar de regeringsfunctionarissen jaarlijks miljarden dollars spenderen aan terroristische operaties en oorlogszucht in de regio en in andere landen van de wereld, of veel geld uitgeven aan het uitbreiden van extremisme en miljarden dollars op hun bankrekeningen storten, spreken zij schaamteloos over warmteapparatuur dat niets anders is dan een olieverwarmer. De enorme inkomsten en het hoge kapitaal van het land kunnen niet eens voorzien in een oliekachel voor onschuldige studenten.

Deze schrijnende incidenten zijn slechts een voorbeeld van het corrupte en criminele regime van Velayat-e faqih. Zolang dit regime aan de macht is, staat het leven van Iraanse kinderen in het teken van armoede, verschillende ontberingen, onderdrukking en foltering, en worden ze levend verbrand in vuur.