Leerling in Bushehr 11 jaar oud pleegt zelfmoord wegens de armoede
11 jarige Seyed Mohammad Mousavizadeh van de stad Bardestan in de provincie Bushehr, pleegde volgens zijn moeder zelfmoord "omdat hij geen smartphone had" om online lessen te volgen.

De moeder van het 11 jarige kind bevestigde het nieuws in een interview met een media en benadrukte dat ze, ondanks de behoefte van haar zoon geen geld had om een telefoon of tablet voor hem kon kopen. Ze zei dat de school hen geen financiële steun had verleend. 

De moeder van deze leerling verklaarde ook dat haar man ziek is en thuis een gehandicapt kind heeft, en dat het gezin een moeizaam leven leiden en met de hulp van families en de mensen van de stad worden onderhouden. 

Het is niet de eerste keer dat er in de afgelopen weken in de media melding is gemaakt van zelfmoorden onder de leerlingen. In maart van dit jaar haalde het pijnlijke nieuws de krantenkoppen over de zelfmoord van een 12 jarig meisje uit Hililan in Ilam, vanwege armoede en het onvermogen om aan nieuwjaar kleding te komen.

Het nieuws over de zelfmoord van Armin, een kind arbeider uit Kermanshah, haalde de afgelopen weken ook de krantenkoppen. Het 11 jarige kind maakte een einde aan zijn korte leven door methadonpillen te slikken. Er wordt gezegd dat de familie van Armin niet in staat was om te voorzien in voedsel vanwege ernstige financiële armoede.

In de westelijke provincies zijn de afgelopen maanden ten minste tien zelfmoorden gemeld, waarvan de meeste onder jongeren en tieners geweest.

Op het moment dat zelfmoord onder tieners en adolescenten in Iran is toegenomen, zijn sommige sociale analisten van mening dat de economische crisis en wanhoop in de samenleving een directe impact hebben op de toename van zelfmoord in Iran.

In plaats van de nationale rijkdom van Iran toe te wijzen aan de ontwikkeling, onderwijs en sociaal welzijn, wordt het monopolie van de heersende religieuze dictatuur in Iran besteed aan het steunen van fundamentalistische en militante groeperingen in het Midden-Oosten en corruptie bij het mollahs regime is gegrondvest. De uitbuiting van de Iraanse rijkdom door de autoriteiten is een van de belangrijkste oorzaken van economische en financiële problemen.