Leraren en vakbondsmensen in Iran moeten onmiddellijk en onvoorwaardelijk worden vrijgelaten!

Leraren en vakbondsmensen in Iran

Education International, de wereldwijde federatie van onderwijzers, veroordeelt de arrestatie van Iraanse lerarenvakbondsleden en eist hun onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating.

Er moet een einde komen aan de systematische repressie tegen leraren die opkomen voor hun leerlingen, hun gemeenschappen en hun rechten als vakbondsleden.

Wij veroordelen de ongerechtvaardigde arrestaties in verschillende steden van tientallen leraren op de Dag van de Arbeid, een dag die bedoeld is om arbeiders over de hele wereld te eren. Wij eisen ook dat er een einde komt aan de opsluiting en intimidatie van degenen die vreedzaam pleiten voor de vrijlating van hun collega's.

De autoriteiten zijn wanhopig op zoek naar een beëindiging van de vreedzame vakbondsdemonstraties tegen de lage lonen van leraren, de ontoereikende onderwijsbegroting en de gevangenneming van lerarenvakbondsleden. Die arrestaties en opsluitingen zijn schendingen van de vrijheid van vereniging, het recht om zich te organiseren en de vrijheid van meningsuiting.

Wij eisen de vrijlating en de volledige eerbiediging van de mensenrechten van Eskander Lotfi (lerarenvakbond van Mariwan, en woordvoerder van de Coördinatieraad van de Iraanse lerarenvakbond);

van Rasoul Bodaghi (lerarenvakbond van Islamshahr, en vertegenwoordiger bij de Coördinatieraad van de Iraanse lerarenvakbond);

van Mohammad Habibi (woordvoerder van de Teachers' trade association van Teheran);

van Jafar Ebrahimi (handelsvereniging van leraren van Teheran, inspecteur van de Coördinatieraad van de Iraanse handelsvereniging van leraren);

van Ali Akbar Baghani (bestuurslid van de Teachers' Trade Association van Teheran);

van Mohsen Omrani (Vakvereniging van leraren van Bushehr);

van Mahmoud Malaki (Bushehr-onderwijzersvakvereniging);

van Reza Amanifar (Bushehr-onderwijzersvakvereniging);

van Asghar Hajeb (Bushehr-onderwijzersvakvereniging);

van Hadi Sadeghzadeh (vakvereniging van leraren van Mashhad; van de vakvereniging van leraren van Mariwan), gearresteerd op 11 mei 2022;

van Masoud Nikkhah (vakvereniging van leraren van Mariwan)

Wij herhalen ook de oproep van onderwijsvakbondsleden uit de hele wereld voor de vrijlating van Esmail Abdi, voormalig leider van de lerarenvakbond van Iran, die op één mei-dag een hongerstaking is begonnen. Hij is tot 2031 veroordeeld op grond van verzonnen aanklachten. De lange opsluiting en de slechte behandeling in de gevangenis hebben zijn gezondheid ernstig aangetast. Esmail's gezin (vrouw, twee dochters en een zoon) wordt door de veiligheidstroepen lastiggevallen en tot slachtoffer gemaakt en loopt ernstig gevaar.

Education International roept de Iraanse regering op om:

Onvoorwaardelijk alle aanklachten tegen gevangengenomen vakbondsleden en mensenrechtenverdedigers in Iran te laten vallen.

De rechten van leraren en onderwijsmedewerkers om zich te organiseren en op vrijheid van meningsuiting, met inbegrip van het recht op vreedzame vergadering, te eerbiedigen en te handhaven, zonder vrees voor inmenging door de autoriteiten.

De dialoog met representatieve organisaties van leraren en onderwijzend personeel over aangelegenheden in verband met het onderwijsbeleid en leraren te institutionaliseren.

De rechten en privacy van de gezinsden van de gevangengezette leiders te respecteren en hun veiligheid en welzijn te waarborgen.

Resolutie van de Raad van Bestuur van Education International

Tijdens een vergadering van de Raad van Bestuur van Education International op 2 december heeft het internationale orgaan een resolutie aangenomen waarin eerbiediging wordt geëist van de "rechten van leraren en onderwijspersoneel om zich te organiseren en op vrijheid van vereniging en vrijheid van meningsuiting, met inbegrip van het recht op vreedzame vergadering, zonder vrees voor ingrijpen door de autoriteiten".