Maandelijks verslag december 2020

Maandelijks verslag december 2020:

Meer geweld tegen vrouwen in gevangenissen

Het Iraanse klerikale regime voert het geweld tegen vrouwen in de gevangenissen op.

Een van de indicatoren van geweld tegen vrouwen in de maand december was het opvoeren van zowel fysieke als psychologische druk op politieke gevangenen.

Het brutaliseren van politieke gevangenen, abrupte overplaatsingen en het vasthouden van vrouwen in de gevangenis zonder proces zijn hiervan systematische voorbeelden. Het regime ging ook door met het dagvaarden van burgeractivisten en het uitvaardigen van lange gevangenisstraffen tegen hen.

Het klerikale regime heeft in de maand december ook twee vrouwen terechtgesteld.

Een niet-geïdentificeerde vrouw werd half december opgehangen in de Sepidar-gevangenis van Ahvaz en Zeinab Khodamoradi werd op 27 december 2020 opgehangen in de centrale gevangenis van Sanandaj.

 

Anti-oproerbewakers overvielen vrouwelijke politieke gevangenen in de Qarchak-gevangenis...

De gevangenisautoriteiten van Qarchak gingen samen met zo'n 20 mannelijke en vrouwelijke bewakers op zondag 13 december 2020 Afdeling 8 binnen. Ze brutaliseerden de politieke gevangenen in deze afdeling met knuppels en verdovingsgeweren. Samira Ilkhani, Khoshraftar, Karami en Qaregozlou behoorden tot de vrouwelijke bewakers die Soghra Khodadadi, de nieuwe directeur van de Qarchak-gevangenis, vergezelden bij deze aanval.

Tijdens deze inval bonsden de gevangenen in andere afdelingen op de muren, scanderend "dood aan de dictator", uit solidariteit met de politieke gevangenen in Afdeling 8.

Politiek gevangene Zahra Safaei werd met stokken op het hoofd geslagen. Haar onderarmen werden overal gekneusd.

Parastoo Mo'ini, die Golrokh Iraee en haar moeder, Zahra Safaei, ging helpen, werd bij haar haar gepakt en over de vloer gesleept. De bewakers probeerden haar zo uit de afdeling te krijgen, maar andere gevangenen kwamen tussenbeide en bevrijdden haar uit de klauwen van de bewakers. Parastoo Mo'ini werd ook gekneusd aan beide onderbenen. Ze voelt ook pijn in de borst na geraakt te zijn door verdovingsgeweren.

Gevangenbewaarders grepen ook politiek gevangene Forough Taghipour bij haar handen en voeten vast en gooiden haar van de ene kant van de cel naar de andere kant.

Marzieh Farsi, die ziek was en onder toezicht van een dokter stond, raakte ook gewond in de borst als gevolg van de mishandelingen van de bewakers.

Saba Kordafshari hield er kapotte tanden aan over, en haar schouder en rug zijn gekneusd.

Maryam Ebrahimvand raakte gewond aan haar linker kuit en haar rug was gekneusd.

De bewakers die Golrokh Ebrahimi Iraee zwaar hadden gebrutaliseerd, pakten haar uiteindelijk bij haar haar en sleepten haar met geweld uit de Afdeling, om haar naar Afdeling 2A van de Evin-gevangenis overgeplaatst te krijgen.

Na de aanval werden de zwaar gewonde gevangenen in Afdeling 8 achtergelaten, waar ze geen medische zorg of behandeling kregen.

De telefoons in Afdeling 8 werden drie dagen lang afgesloten om te voorkomen dat het nieuws van de aanval zou uitlekken.  Familieleden van de gevangenen gingen hen persoonlijk bezoeken, maar er werd hen valselijk verteld dat de gevangenen geen bezoek wilden ontvangen.

Soghra Khodadadi, de nieuwe directeur van de gevangenis van Qarchak, heeft de druk op de politieke gevangenen sinds zijn aantreden nog verhoogd.

Abrupte overplaatsing van politieke gevangenen

Politieke gevangenen worden nog steeds abrupt uit de vrouwenafdeling van de Evin-gevangenis gehaald en naar andere gevangenissen overgebracht.

Student-activist Sepideh Farhan, die tijdens de landelijke protesten in de periode december 2017-januari 2018 was gearresteerd, werd op 5 december 2020 abrupt van Evin naar de Qarchak-gevangenis overgebracht. Diezelfde dag werd ook Mojgan Keshavarz, die vastzit voor het protesteren tegen de verplichte hijab, overgeplaatst van Evin naar Qarchak. De gevangenisautoriteiten stonden niet eens toe dat ze hun warme kleren en andere noodzakelijke spullen meenamen.

Sepideh Farhan zat haar twee jaar gevangenisstraf uit in de Evin-gevangenis. Mojgan Keshavarz, 38, met een 10-jarige dochter, zit een gevangenisstraf van 23 jaar en zes maanden uit.

Saba Kord Afshari werd op 9 december 2020 vanuit Evin overgeplaatst naar Qarchak. Ze zit een straf van 24 jaar uit voor het protesteren tegen de verplichte hijab.

De Koerdische politieke gevangene Sakineh Parvaneh werd vanuit de gevangenis van Quchan verplaatst om 22.00 uur zondagavond, 13 december 2020. Ze werd naar het gebouw van het Openbaar Ministerie en van de Revolutionaire Aanklager van Mashhad, de hoofdstad van de provincie Razavi Khorasan in het noordoosten van Iran, gebracht. Vervolgens werd ze op maandag 14 december naar de quarantaineafdeling van de Centrale Gevangenis van Mashhad gebracht.

Ze werd op 27 oktober 2020 van de Evin-gevangenis naar de gevangenis van Quchan verhuisd. Mevrouw Parvaneh werd tijdens haar detentie in de gevangenissen van Qarchak en Evin bruut behandeld. Ze werd verschillende keren naar een psychiatrisch ziekenhuis gestuurd. Tijdens haar detentie in de gevangenis van Quchan werd haar familiebezoek verboden.

Verbod op medische behandeling van gevangenen

Een van de gebruikelijke methoden van marteling en intimidatie van politieke gevangenen in Iraanse gevangenissen is het onthouden van toegang tot medische zorg en behandeling.

Makkieh Neissi stierf in de Sepidar-gevangenis van Ahvaz ten gevolge van een gebrek aan toegang tot medische behandeling.

Maandagavond 14 december werd Makkieh Neissi naar de quarantaineafdeling van de Sepidar-gevangenis gebracht, terwijl ze luidkeels schreeuwde van de pijn en smeekte om naar een burgerziekenhuis te worden gebracht. De gevangenisbewakers en de autoriteiten brengen haar echter niet naar het ziekenhuis, maar laten haar op de afdeling achter zonder haar te verzorgen. Daar stierf ze op dinsdagochtend 15 december.

Makkieh Neissi was een van de honderden Arabieren van Ahvaz die willekeurig werden gearresteerd na een aanval op een parade van de strijdkrachten van het regime in Ahvaz op 22 september 2018.

De autoriteiten van de gevangenis van Kachuii, in Karaj, hebben geen actie ondernomen met betrekking tot een dringende test voor Monireh Arabshahi die moeite heeft met ademhalen vanwege een zwelling aan haar keel. Op 13 december 2020 heeft een gespecialiseerde arts in de gevangenis van Kachuii een test voorgeschreven voor Monireh Arabshahi, die binnen 48 uur moest worden uitgevoerd. Deze test werd minstens vijf dagen lang niet gedaan. Monireh Arabshahi moet haar schildklier laten scannen en een operatie ondergaan volgens de diagnose van de arts.

Monireh Arabshahi en haar dochter, Yasaman Aryani, zitten in de gevangenis omdat ze zich verzetten tegen de verplichte sluier. Ze zitten een straf van 5 jaar en 6 maanden uit.

Yasaman Ayrani is positief getest voor de COVID-19. Ze werd geïsoleerd en in de steek gelaten samen met vijf andere gevangenen zonder medische zorg.

Deze moeder en dochter hebben geen verlof gekregen omdat de autoriteiten van de Evin-gevangenis hun dossiers niet hebben overgedragen van Evin naar de Kachuii-gevangenis.

In het kielzog van de verhuizing van Saba Kord Afshari van Evin naar de Qarchak-gevangenis heeft haar moeder, Raheleh Ahmadi, aan verschillende ziektes geleden als gevolg van nerveuze stress. Ze krijgt geen medische behandeling. Volgens een rapport van de Evin-gevangenis van 13 december heeft mevrouw Ahmadi een wandelstok nodig om te lopen. Ze heeft ook een hernia opgelopen. De dokter in de apotheek van de Evin-gevangenis zegt dat haar onvermogen om te bewegen te wijten is aan de nerveuze stress. Ze moet worden onderzocht door een gespecialiseerde hersen- en zenuwarts.

Somayyeh Kargar heeft haar medicijnen dringend nodig vanwege een zeldzame oogziekte. Ze zit opgesloten in Afdeling 209 van de Evin-gevangenis. Haar gezichtsvermogen loopt ernstig gevaar en ze heeft de hulp van anderen nodig om haar dagelijkse werk te doen. Toch beletten gevangenisbewakers haar de toegang tot haar medicijnen. Somayyeh Kargar is een Koerdische burger uit Ilam. Ze is een afgestudeerde filosofiestudente aan de Universiteit van Tabriz.

De afdeling Inlichtingen van Ahvaz verhindert de politieke gevangene Nejat Anvar Hamidi Karoun, 62, om ondanks haar ernstige lichamelijke toestand met medisch verlof te gaan. Ze lijdt aan schildklierafwijkingen, hoge bloeddruk, hoge bloedlipiden, oogproblemen, waarbij ze het risico loopt haar gezichtsvermogen te verliezen. Ze zit al twee jaar gevangen zonder ook maar één dag verlof voor medische behandeling, ondanks haar verschillende ernstige ziekten.

De gevangen verpleegkundige Bahareh Soleimani is ook beroofd van medische zorg. Ze zit al twee maanden vast in eenzame opsluiting in Afdeling 209 van de Evin-gevangenis, zonder dat ze terecht heeft gestaan. Deze gedetineerde verpleegster heeft 10 maanden lang contact gehad met met het coronavirus besmette patiënten. Hierdoor zijn haar longen zwaar aangetast en heeft ze dringende medische behandeling nodig.

De gepensioneerde lerares Massoumeh Asgari werd het recht op voorwaardelijke invrijheidstelling ontnomen, ondanks het feit dat op 20 december 2020 werd gecertificeerd dat ze vanwege haar ziekte niet in de gevangenis kon blijven. Ze zit een straf van vijf jaar uit in de Evin- gevangenis.

Ze is een alleenstaande moeder met een 15-jarige zoon. Ze werd gearresteerd voor deelname aan een lerarenprotest in augustus 2018. Ze lijdt aan verschillende geestelijke en lichamelijke ziekten.

Mevrouw Asgari heeft onlangs een ongeluk gehad waarbij ze op 8 punten haar been brak. Ze kan niet alleen lopen en gebruikt een rollator en een rolstoel.

Slechte voedselkwaliteit op de vrouwenafdeling van de Urmia-gevangenis

Vrouwen die op de vrouwenafdeling van de Centrale Gevangenis van Urmia zijn opgesloten, hebben meerdere malen geklaagd bij de gevangenisautoriteiten over de slechte kwaliteit van het eten. Vlees is volledig van het menu gehaald. Gevangenen worden gedwongen om hun eigen geld voor eten uit te geven en voedsel te bereiden zonder enige hulpmiddelen. Veel gevangenen zijn ziek geworden door gebrek aan hygiëne en de noodzakelijke faciliteiten om voedsel te koken in de gevangenis.

Vrouwelijke burgeractivisten gedagvaard en veroordeeld

De Revolutionaire Rechtbank van Ahvaz heeft de culturele activiste Sahba Hemadi op 30 december 2020 veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf. Ze werd meteen naar de Sepidar-gevangenis van Ahvaz gebracht. Mevrouw Himadi was slechts 20 en zeven maanden zwanger toen ze in 2018 werd gearresteerd. Ze heeft twee kinderen. Ze kreeg elektrische schokken torgrdirnd tijdens het verhoor. Er waren brandlittekens op haar armen te zien.

Twee vrouwenrechtenactivisten, Najmeh Vahedi en Hoda Amid, werden door het Revolutionaire Hof van Teheran veroordeeld tot in totaal 15 jaar gevangenisstraf. Ze mogen ook niet deelnemen aan sociale activiteiten.

Detentie van burgeractivisten

De veiligheidstroepen gingen in december door met het willekeurig arresteren van vrouwelijke activisten.