Nieuwbrief juli 2023

Farhud Navaei, 16, veroordeeld tot gevangenisstraf


Farhud Navaei, 16 jaar, die werd vastgezet tijdens de landelijke protesten van 2022, is door de Speciale Strafrechtbank voor Minderjarigen in Mahabad veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf op beschuldiging van "samenscholing en samenzwering om een misdaad tegen de nationale veiligheid te plegen". Zijn detentietijd zal worden meegerekend. Farhud Navaei heeft geen recht op een toegewezen advocaat. De rechtbank stelde een borgsom van 5 miljard tomans vast voor zijn tijdelijke vrijlating, wat zijn familie niet kon betalen.
Hij komt uit Torshkun Village in Mahabad en werd aangehouden op 18 november 2022. (10 juli 2023)

 

Een minderjarige vastgehouden in Zahedan

 

Op 8 juli 2023 werd een tiener gearresteerd in Zahedan. De identiteit van de burger werd opgegeven als "Oveis Riggi, 16 jaar oud, zoon van Salim en inwoner van Zahedan". Na het middaggebed werd deze tiener gearresteerd door strijdkrachten in burger en overgebracht naar een onbekende locatie. "Tot nu toe is er geen informatie verkregen over de plaats van detentie en de aanklachten tegen deze gedetineerde burger." (juli 2023)

14.500.000 kinderen ondervoed

Volgens de algemeen directeur van welzijnsstudies in het ministerie van Sociale Diensten, Seyyed Hadi Mousavi-Nike, lijden 14.500.000 kinderen in het land aan ondervoeding. Hij zei: "57% van de Iraanse bevolking lijdt aan ondervoeding, onder hen zijn 14.500.000 kinderen waarvan er 10 miljoen jonger zijn dan 12 jaar." (juli 2023)

Een maand lang het lichaam van doden wassen, boete voor niet naleven hijab

Het hoofd van afdeling 104 van Strafhof nr. 2 in Varamin veroordeelde een vrouw voor de niet-naleving van de hijabregels tot een boete van 31 miljoen rial in plaats van twee maanden gevangenisstraf en het wassen van het lichaam van overledenen gedurende een maand in het mortuarium van de provincie Teheran. (juli 2023)

Een vrouw die zich niet houdt aan de hijabregels veroordeeld

Sinds gisteren circuleert in de virtuele ruimte de afbeelding van het definitieve decreet van een van de afdelingen van Strafhof nr. 2, waarin een vrouw die wordt beschuldigd van de niet- naleven van de hijabregels wordt veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf. In plaats van die gevangenisstraf moet ze 270 uur gratis openbare diensten verrichten (als schoonmaakster). De rechter in deze zaak noemde haar aanklacht "politieke haram", "het helpen van de vijand bij het plegen van een misdrijf tegen de natie van Iran", "het meeslepen van de samenleving naar seksuele wellust" en "het helpen vernietigen van Iraanse families". (juli 2023)

Een mediabericht in Iran: Een drastische toename van het zoeken naar afval voor de kost

Volgens een bericht van de online krant Faraz, waarin een onderzoek wordt aangehaald dat is uitgevoerd voor het Ministerie van Arbeid in 1400 (2021-2022), is het niveau van onofficiële antimenselijke activiteiten zoals het vervoeren van goederen over de grens (bekend als "Kolbari"), smokkelen, vuilnis ophalen, etc. opgelopen tot 40% en in sommige provincies tot 60%. Volgens dit onderzoek is meer dan 80% van de plattelandsbevolking en 45% van de stedelijke bevolking in de provincie Sistan en Baluchestan is arm en bijna alle inwoners van deze provincie, met uitzondering van een zeer kleine groep, komen in aanmerking voor uitkeringssubsidies.

Dit rapport benadrukt dat meer dan 50% van de bevolking van Chabahar, 40% van de bevolking van Bandar Abbas en 30-35% van de bevolking van Mashhad gemarginaliseerd is. Een van de opmerkelijke punten in dit rapport is de sterke stijging van de huizenprijzen en de verminderde toegang van mensen tot huisvesting, wat heeft geleid tot "ernstige armoede". Volgens een rapport van het Ministerie van Wegen en Stedelijke Ontwikkeling heeft het eerste tiende deel van de samenleving 248 jaar nodig om een huis te bezitten. 40% van de bevolking van het land woont in provincies met een stabiele en langdurige werkloosheid van meer dan 15% gedurende tien jaar of langer. Onlangs meldde het Parlementair Onderzoekscentrum ook dat het armoedecijfer in Iran in tien jaar tijd is gestegen van 19% naar meer dan 30%. Het rapport benadrukte dat de armoedekloof, die de afstand meet tussen arme mensen die onder de armoedegrens leven, zijn hoogste niveau van 27% bereikte in 1399 en 1400. Het Parlementair Onderzoekscentrum benadrukte dat het hebben van een baan op het platteland waarschijnlijk zal leiden tot vermindering van armoede, maar dat dit niet effectief is in stedelijke gebieden. (VOA Perzisch- 9 juli 2023)

Hoeveel procent van de 32 miljoen vrouwelijke arbeidskrachten in Iran heeft een baan?

Meer dan de helft van de bevolking in de werkende leeftijd in Iran is vrouw... De snelle stijging van de inflatie in de afgelopen jaren heeft de levensomstandigheden van de lagere inkomensgroepen in het land moeilijker gemaakt. In ten minste de afgelopen drie opeenvolgende kwartalen bedroeg de inflatie meer dan 50 procent, en voorspellingen geven aan dat de inflatie van meer dan 50 procent ook in de tweede helft van dit jaar zal aanhouden. In deze omstandigheden hebben vrouwen, die de helft van de Iraanse bevolking uitmaken, volgens het laatste rapport van het Iraanse centrum voor de statistiek nog steeds een aanzienlijke achterstand op mannen wat betreft arbeidsparticipatie en economische indicatoren.

Volgens het Iraanse centrum voor de statistiek bedroeg de economische participatie van vrouwen van 15 jaar en ouder in het voorjaar van 2023 14,1 procent, terwijl mannen in dezelfde periode goed waren voor 68,3 procent van de arbeidsparticipatie. In het voorjaar van 2023 bedroeg de vrouwelijke beroepsbevolking volgens de indicatoren 32.170.753, een stijging van 387.368 ten opzichte van het voorgaande jaar. De economische participatiegraad, ook bekend als de activiteitsgraad, omvat het totale aantal werkende en werkloze personen boven de 15 jaar als de actieve bevolking, en groepen zoals huisvrouwen, studenten en mensen met een inkomen zonder werk, of ze nu tewerkgesteld of werkloos zijn, worden opgenomen in het totale aantal economische actoren. Deze statistiek benadrukt dat mannen, met een bevolking van 32.095.776 personen, de hoogste economische participatiegraad hadden in deze periode, die een stijging laat zien van 360.461 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Een vergelijking van de economische participatiegraad van Iraanse vrouwen met landen in het Midden-Oosten biedt geen erg hoopvolle vooruitzichten voor Iraanse vrouwen die werk zoeken...

Volgens een rapport van het World Economic Forum waarin het Bruto Binnenlands Product (BBP) van landen per geslacht wordt geanalyseerd, staat Iran eind 2022 op de 143e plaats van de 146 onderzochte landen... Sociologen schrijven de aanzienlijke kloof in de economische participatiegraad tussen mannen en vrouwen toe aan de uitbreiding van niet-productieve banen en aan corruptie. Daarnaast zijn de gendervisie in het beleid van de regering van de Islamitische Republiek, de dominante culturele en sociale instellingen en traditionele waarden de belangrijkste factoren die werk zoekende vrouwen vrijwel kansloos maken...

Ali Khamenei, de Opperste Leider van de Islamitische Republiek, benadrukte zijn eerdere opvattingen over vrouwen minder dan vier maanden na het begin van de landelijke protesten van 2022, door te verklaren dat vrouw en moeder zijn de "belangrijkste en fundamentele plicht van vrouwen is." (Radio Farda- 13 juli 2023)

54 advocaten zijn gedagvaard door het Openbaar en Revolutionair Parket in Bukan

Ze zijn geïdentificeerd als:

 1. Ebrahim Azaiai Yousefkand,
 2. Jamal Ahmadnezhad,
 3. Arash Fatehi,
 4. Samaun Kazemi,
 5. Ebrahim Ahmadian,
 6. Anwar Fard Pyadeh,
 7. Fardin Bahrami,
 8. Mevrouw Sima Qaderi,
 9. Mevr. Pershang Salehi-Rud,
 10. (Mevr./ Dhr.) Asring Khaledi,
 11. Mevrouw Shirin Sharafi,
 12. Mevrouw Laila Khosravi,
 13. Hossein Sa'adi Moqaddam,
 14. (Mevr./ Dhr.) Shilar Fotouhisara,
 15. Mansour Salehi,
 16. Massoud Kiani,
 17. Behrouz Kia,
 18. Keyvan Mamehpour,
 19. Hamed Qaderpour,
 20. Yaqoub Mohammadpour,
 21. Motalleb Alavian,
 22. Payam Qoraishi,
 23. Farzin Kouchari Bukani,
 24. Mevrouw Shabnam Khezri,
 25. Hassan Daymeh,
 26. Mevr. Monireh Khezri,
 27. Salem Valipoor,
 28. Behzad Maroufi,
 29. Shomal Maskani,
 30. Himen Bahrami,
 31. Ebrahim Salamatinia,
 32. (Mevr./Dhr.) Matin Rahmunnezhad,
 33. (Mevr./Dhr.) Narmin Hosseinkhah,
 34. Mevrouw Rabe'e Zabihi,
 35. Mevr. Shahla Hassanzadeh,
 36. Mansour Qane,
 37. Omid Raoulzadeh,
 38. Yousef Faramarzi,
 39. Najmeddin Touhidi,
 40. Nasser Irani,
 41. Nishtmun Fathollahi,
 42. Hayat Katani,
 43. Mohammat Ranjbari,
 44. Serajedding Taheri,
 45. Mevrouw Laila Ahmadi,
 46. Mevr. Nahid Pashaei,
 47. Mevr. Sarveh Khezrpour,
 48. Mevr. Delina Mohammad Sharifi,
 49. Jamshid Ebrahimi,
 50. Rahim Sena'ati,
 51. Mevr. Fariba Hosseini,
 52. Nasser Ebrahimi,
 53. Yahya Moloudi,
 54. (Mevr./Dhr.) Chamin Zarifi

Volgens deze gegevens, vrijgegeven op 11 juli 2023 door de tweede afdeling van het Openbaar en Revolutionair Parket in Bukan, moeten ze binnen vijf dagen aanwezig zijn op de afdeling "voor enige uitleg" met betrekking tot de beschuldiging van "het verspreiden van afbeeldingen en artikelen tegen de openbare kuisheid".

Aan het eind van de zomer van 2022 gaven deze advocaten een verklaring uit waarin ze, verwijzend naar de vermoorde Mahsa Amini, elke vorm van illegaal gedrag door individuen of instanties veroordeelden en hun volledige steun aan haar familie uitspraken, waaronder hun bereidheid om hen als cliënten te accepteren en juridisch bij te staan. (juli 2023)