Noodsituatie in Iran

 Verslag van de heer Ahmed Shaheed, special verslaggever voor de Mensenrechten in Iran 

 Over de toestand van de mensenrechten in Iran 

 

 

 

•Bezorgdheid over het groeiend aantal terechtstellingen in Iran

•Bezorgd over de executies die, zelfs nadat Rouhani aan de macht is gekomen, zijn toegenomen

•Schending van de mensenrechten van religieuze minderheden, zoals de Yaresabn, Bahai, christenen en de Soennieten

•Vrijheid van meningsuiting bestaat niet in Iran, dus zijn er serieuze problemen

•Vanaf januari zijn er 15 journalisten en bloggers gearresteerd en 5 miljoen websites geblokkeerd

 

 

De situatie van de mensenrechten in Iran nadat het regime van van de nieuwe president Hassan Rouhani aan de macht kwam:

•1.000 executies in één jaar tijd

•Toegenomen aantal executies van politieke gevangenen

•Toename van willekeurige arrestaties door het Ministerie van Veiligheid op beschuldiging van handelen tegen het belang van de nationale veiligheid 

•Toegenomen geweld tegen vrouwen en meisjes onder de valse beschuldiging van het niet respecteren van de islamitische sluier – door het gooien van zuur in hun gezicht en aanvallen met messen op 6 meisjes en jonge vrouwen in Iran op beschuldiging van het feit dat zij vrouw zijn.

•Toegenomen controle van het Internet in Iran – Iran maakt steeds vaker gebruik van verstoringen met geluid en uit rapporten blijkt toename van kanker die het gevolg is van deze wijdverbreide parasiet.

 

 

De Moeders van het Laleh Park

Dit zijn vrouwen wier stem niemand lijkt te horen, moeders die hun geliefde kinderen kwijt zijn geraakt, van wie er geen  enkel teken van leven is, maar zij zullen niet opgeven en ze willen zich er tot hun laatste ademtocht voor inzetten om te zorgen dat hun geliefden vreedzaam herdacht worden. Laten wij met hen meevoelen.

  

Reyhanaeh Jabbari binnenhuisarchitecte

26 jaar    

Terechtgesteld in 2014

 

 

Sholeh Pakravan, Reyhanaeh Jabbari’s moeder zegt over de doodstraf van haar dochter: zo lang ik leef, zal ik de stem zijn van mijn kind en zal ik haar recht niet opgeven. In het gerechtshof heeft zij herhaaldelijk gezegd dat zij zich slechts verdedigde en iedere dag en elke minuut waren wij in afwachting van haar vrijlateig, maar… 

 

 

 Sattar Beheshti – blogger

32 jaar 

Geëxecuteerd tijdens martelingen in 2011

 

 

Er werd mij geen toestemming verleend om te zien hoe mijn zoon werd begraven en het enige wat ik heb gezien is, dat zij hem in een bebloedb e lijkwade in het graf legden.

We zijn vaak bedreigd en we werden vervloekt.

Ik vergaf dit allemaal, omdat ik hoopte dat degene die mijn zoon gedood heeft op een dag zou worden vervolgd.

Maar dat gebeurde niet en misschien is hij zelfs vrij gelaten.

Ik weet alleen dat dit belachelijk is en ik zal deze onderdrukking noooit vergeven

 

 Neda Agha Soltan – Student

27 jaar

Vermoord  in 2009

 

 

Hajar Rostami Motlagh, de moeder van Neda, zegt over haar dochter: De zaak van mijn dochter is nog steeds niet afgesloten en haar moordenaar is niet bekend.

Zolang ik leef, zal ik wachten op dit gerechtshof.

Ik hoop slechts dat op een dag iedereen vrijheid geniet en Neda’s wensen werkelijkheid worden…

  

Saeed Zeynali – Student 

23 jaar 

Vermist  sinds 1999 


 

De moeder van Saeed Zeynali, één van de studenten die verdwenen is na het studentenprotest van 1999 in Iran, zegt:Ik zal de individuele daders van deze menselijke tragedie vervolgen bij God. 

 

 

We buigen ons hoofd niet, ondanks de prijs die wij moeten betalen, omdat vrijheid en recht onbetaalbaar zijn.

Deze mensen hebben geen rechten in Iran en de geringste stem om hen te steunen wordt genegeerd.

Mensenrechten in Iran hebben geen waarde en het is een term die slechts wordt opgeschreven maar niet gelezen.

 

Om de levens te redden van hen die nu in de gevangenis zitten of om valse redenen de doodstraf afwachten of die zijn verdwenen: 

 geef alstublieft een krachtdadige bijdrage en sta ons bij om levens te redden.

€ 65,-  voor de publiciteitscampagne

€ 120,- voor de juridische campagne

Uw bijdrage, afgezien van hoe hoog die is, heeft een beslissende en doeltreffende waarde voor ons.

 

Hand in hand kunnen we een verschil maken

 

 

STFA - Stichting van de Familieleden

Laan van Meerdervoort 51

2517 AE Den Haag  

Tel:070-3561001                                        Website: www.stfa.com

Sns Bank:  NL21SNSB0912087579               ING Bank:  NL76INGB0003012442

KVK NR: 27266411                                      ANBI: 54.280

 
STFA, Stichting van de familieleden