ONMIDDELLIJKE STOP MET EXECUTIE VOOR ALLEN AANGEHOUDEN BIJ DE RECENTE BURGERPROTESTEN VAN IRAN

Bij recente burgerprotesten in Iran zijn meer dan 30.000 demonstranten gearresteerd en ten minste 2.000 van hen dreigen geëxecuteerd te worden.

Het regime van de moellahs heeft de afgelopen weken in verschillende steden van Iran minstens 120 mensen geëxecuteerd. Drieëntwintig van de geëxecuteerden
behoorden tot de Iraanse soennitische Baloch-minderheid, die haar wekelijkse straatprotesten tegen het heersende regime van de moellahs voortzet.

De ongekende toename van massa-executies, evenals willekeurige executies in verschillende steden in Iran, die worden gebruikt als een middel om een sfeer van
angst en terreur te creëren, zijn een teken van de diepe angst van de religieus-fundamentalistische dictatuur voor de landelijke volksprotesten.
Deze schokkende misdaad moet zo snel mogelijk worden gestopt.

Sinds 16 september 2022 vinden er in Iran protesten plaats voor vrijheid en mensenrechten. Vooral vrouwen en jongeren zijn hierbij betrokken, maar ook steeds
meer mensen uit alle bevolkingsgroepen.

Zij eisen hun meest elementaire mensenrechten op. Het onmenselijke regime van de moellahs probeerde de vreedzame demonstraties van het volk met alleStichting van de Familieleden (SF) ING-bank: NL76INGB0003012442
mogelijke middelen te onderdrukken, inclusief gericht schieten, maar ondanks het doden van meer dan 750 demonstranten, onder wie meer dan 72 kinderen, is het regime niet in staat om deze grootschalige burgerbeweging te stoppen.

In de afgelopen jaren is executie altijd een belangrijk repressief instrument geweest dat door de moellahs werd gebruikt om te voorkomen dat de bevolking voor hun rechten demonstreerde. Zo creëerden zij met openbare executies voor jongeren een sfeer van angst en terreur. Een groot aantal gearresteerden, waaronder veel kinderen en jongeren onder de 18 jaar, loopt momenteel het risico te worden geëxecuteerd.

Naast internationale oproepen, met name aan de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, de Verenigde Naties en de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, met wakes en hulpverlening, heeft SF een internationale campagne  gelanceerd om de executie en marteling van gedetineerde demonstranten, met name vrouwen en jongeren, te voorkomen.

We hebben door jarenlange ervaring geleerd dat dit de enige manier is: steeds meer internationale en juridische druk uitoefenen en met steeds meer publicaties komen. Met voortdurende campagnes en druk kunnen we de handen van de moellahs binden en executies voorkomen.

Help ons alstublieft zo goed u kunt! Elke minuut telt en elk leven telt.

OPROEP OM TIRANNIE TE BEËINDIGEN

Amsterdam, mei 2023 -. Iraanse ballingen en SF-vrijwilligers kwamen bijeen om te protesteren tegen de gruwelijke golf van executies in Iran waarbij afgelopen vrijdag drie onschuldige jonge mannen, Saleh Mirhashemi, Saeed Yaqoubi en Majid Kazemi, werden geëxecuteerd. Deelnemers droegen borden bij zich met de tekst 'Stop marteling in Iran' en 'Stop executies in Iran'. 

Op 8 december werd de eerste gearresteerde demonstrant geëxecuteerd. Met een onmenselijke daad hebben de moellahs die in Iran regeren de 23-jarige Mohsen Shekari ter dood veroordeeld in een illegaal showproces voor zijn deelname aan de vreedzame demonstraties en hem zonder voorafgaande kennisgeving geëxecuteerd.

Op 12 december, slechts twee dagen na de Internationale Dag van de Mensenrechten, werd de 22-jarige atleet Majidreza Rahnavard in het openbaar opgehangen. 

Wij zijn een onafhankelijke, liefdadigheidsinstelling die campagne voert voor de mensenrechten in Iran. We staan voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid. Wij zijn tegen elke vorm van fundamentalisme.

Wij worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Donaties aan onze stichting zijn aftrekbaar voor de belasting. U bent nodig Uw steun is nodig om meer dan 30.000 mensen te helpen die zijn gearresteerd bij burgerdemonstraties in Iran

Doneer vandaag nog aan de campagne Saving Lives.
Uw donatie, in welke vorm dan ook, is van harte welkom!
Steun ons met een eenmalige of maandelijkse donatie.
Online via iDEAL, PayPal (https://stfa.nl/donatie), of doe een handmatige overboeking