Oproep tot het onmiddellijk vrijlaten van vreedzame demonstranten

Oproep tot het onmiddellijk vrijlaten van vreedzame demonstranten

Het Mensenrechtenkantoor van de Verenigde Naties roept op tot de onmiddellijke vrijlating van duizenden individuen die in Iran worden vastgehouden vanwege hun betrokkenheid bij vreedzame protesten.
Op 8 november zei de aanklager dat meer dan 1000 beschuldigingen zijn geuit tegen hen die gearresteerd zijn in verband met protesten in enkel de provincie Teheran. Honderden andere beschuldigingen zijn geuit in de rest van het land.
We dringen er bij de autoriteiten op aan om onmiddellijk iedereen te bevrijden die vastgezet is in verband met vreedzame protesten en de aanklachten tegen hen te laten vervallen. Mensenrechtenwetgeving beschermt de rechten van mensen om vreedzaam samen te komen en zich vrijelijk uit te drukken.
In plaats van ruimte open te stellen voor dialoog over legitieme grieven, beantwoorden de autoriteiten de nog niet eerder vertoonde protesten met toenemende grofheid. Op zondag bevond een Islamitisch Revolutionair Hof in Teheran een niet bij naam genoemde demonstrant schuldig aan moharebeh, “het voeren van oorlog tegen God”, en efsad-e fel-arz, “corruptie op Aarde”, kennelijk voor het beschadigen van publiek eigendom, en veroordeelde deze persoon ter dood. Minstens 9 andere demonstranten worden misdaden ten laste gelegd waarvoor ze de doodstraf kunnen krijgen.
Onder internationale wetgeving mogen landen die nog niet de doodstraf hebben afgeschaft die alleen opleggen in het geval van de “ernstigste misdaden”, wat wordt geïnterpreteerd als misdaden van extreme zwaarte, waarbij het gaat om opzettelijk doden. Misdaden die niet direct en opzettelijk leiden tot iemands dood kunnen nooit als basis dienen voor het opleggen van de doodstraf.
Daarom roepen wij de Iraanse autoriteiten op om onmiddellijk een moratorium op de doodstraf in te stellen, af te zien van beschuldigingen op te leggen die tot de doodstraf kunnen leiden, en terdoodveroordelingen in te trekken die zijn uitgevaardigd vanwege misdaden die niet tot de ernstigste misdaden behoren.