Opstand Iran Demonstratie en opstand in 64 steden in Iran

Tegen armoede - tegen corruptie - Voor de vrijheid

In het volgende van obstand en demonstraties in Iran

demonstraties verspreid over grote delen van het noord - zuid - westen en oosten van Iran. De mensen en dappere jongeren hebben protestdemonstraties georganiseerd in veel steden, waaronder Teheran, Kermanshah, Qom, Ahvaz, Isfahan, Quchan, Sari, Qa'mshahr, Qazvin, Rasht, Zahedan, Hamadan, Khorram-Abad, Sabzevar en Bojnourd.

De bewoners van Kermanshah en andere steden die vrijdag in opstand kwamen met spreekkoren “dood of vrijheid”, “dood aan Rouhani”, “dood aan de dictator” en “politieke gevangenen moeten vrij komen”, en die deel namen aan protesten tegen hoge prijzen, armoede en corruptie.

Demonstranten in Karamshah: Politieke Gevangenen Moeten Vrij Komen. Kom in Opstand, in Opstand Komen Jullie, Jonge Iraniërs!

”Nee tegen Hoge Prijzen”-Opstand Breidt zich uit naar Verschillende Steden in Heel Iran


Iran: “Dood aan Khamenei”-Slogan, Gescandeerd in Grote Steden

Derde dag van Anti-Regime Protesten in Verschillende Steden in heel Iran

Tegendemonstratie van Iraans Regime Mislukt, Studenten aan Universiteit Scanderen: “Nee tegen Hervormingsgezinden, Nee tegen Hardliners, Dit Is Het Einde van het Spel”.

Iran: Van Officiële Zijde geeft Regime toe dat er Wijdverbreide Anti-Regeringsprotesten zijn


Tegendemonstratie van Iraans Regime Mislukt, Studenten aan Universiteit Scanderen: “Nee tegen Hervormingsgezinden, Nee tegen Hardliners, Dit Is Het Einde van het Spel”.

Op de derde dag van de jongste opstand in heel Iran is de poging van het geestelijke regime om een tegendemonstratie te organiseren geëindigd in een pijnlijke mislukking.

Uit vrees voor de reactie van boze demonstranten is het regime tegen zijn eigen normen in gegaan en hebben ze hun mars in Teheran afgezegd en zich beperkt tot slechts een bijeenkomst.

Ondanks het op grote schaal inzetten van middelen van de overheid voor de tegendemonstratie stuitten deze door de staat gesponsorde protesten op een niet eerder vertoond gebrek aan belangstelling en zelfs veel van de supporters van het regime zelf weigerden deel te nemen.

De slogans voor de tegendemonstratie van het regime onthulden de diepe angst van de moellahs om ten val te worden gebracht.

Een uur na de mislukte tegendemonstratie begonnen studenten van de Universiteit van Teheran hun eigen protest en ze scandeerden: “Nee tegen Hervormingsgezinden, Nee tegen Hardliners, Dit is het Einde van het Spel”, “Seyyed Ali (Khamenei), schande, laat de staat vrij”, “Dood aan de Dictator”.

Leden van de Revolutionaire Garde en Bassij, samen met agenten in burger, zijn gesignaleerd toen ze uit angst op de vlucht sloegen. Niemand kreeg toestemming om de gebeurtenissen te filmen en mobieltjes van burgers werden geconfisqueerd.

Troepen van het regime hebben de poorten van de Universiteit van Teheran gesloten en beletten de studenten om de campus te verlaten. Als reactie daarop scanderen de studenten: “Khamenei, schande, verlaat de regering”, “Staatspolitie, schande, schande”, “Wij willen geen onderdrukking door de staat of politie die zijn rol misbruikt”.

Anti-terreur eenheden, uitgerust met wapenstok, hebben de studenten aangevallen om de menigte uiteen te drijven, maar werden geconfronteerd met serieuze weerstand van de studenten en waren gedwongen de plek te ontvluchten.

Ondanks het feit dat er ordetroepen zijn ingeschakeld, bleef de dappere bevolking van Kermanshah zaterdag de straat opgaan en scanderen: “Niet Gaza, Niet Libanon, Mijn leven voor Iran”. Demonstranten gebruikten verkeersborden en afvalbakken om straten te blokkeren in de buurt van de zogeheten Beheshti Boulevard.

De demonstratie in de stad Shahre-Kord begon bij het hoofdkruispunt met demonstranten die riepen: “Dood aan de Dictator”. Er zijn volledig uitgeruste oproertroepen gesignaleerd die de mensen aanvallen. Jongeren kwamen in botsing met de politie en een aantal demonstranten is gearresteerd. Men heeft gezien dat omvangrijke eenheden van staatstroepen de straat op zijn gestuurd om een sfeer van angst te creëren.

Na de demonstraties van zaterdagmorgen van de studenten van de Universiteit van Teheran en demonstraties van de bevolking en de jongeren in verschillende delen van Teheran, heeft Rouhani’s Minister van Binnenlandse Zaken, Abdolreza Rahmani Fazli, de bijeenkomsten bestempeld als illegaal en heeft hij de bevolking gesmeekt “niet deel te nemen aan zulke illegale bijeenkomsten, omdat zij problemen veroorzaken voor zichzelf en andere burgers.”

Ook heeft de Provinciale Raad van Teheran een vergadering gehouden. Mohsen Hamedani, vicegouverneur van de Provinciale Veiligheidsraad, zei over de demonstraties van de inwoners van Teheran: “Op Enghelab Avenue, tussen het Enghelabplein en het kruispunt Vali-e Asr, zijn enkele illegale bijeenkomsten geweest. Maar samen met de politie zullen we die onder controle krijgen.”

Het nieuwsagentschap Tasmin, dat samenwerkt met de terroristische Quds Force zei: “Deze samenscholing …. werd gehouden om economische onderwerpen te bekritiseren. Toch had geen van hun slogans iets te maken met economische onderwerpen. De slogans die geroepen werden, zijn hoofdzakelijk precies dezelfde als die welke tijdens het oproer van 2009 werden geroepen.”
Nieuwsagentschap ISNA meldde: “Binnen in de Universiteit van Teheran scandeerde een aantal studenten slogans tegen politieke fracties en overheidsdienaren. Een aantal demonstranten op straat bij de universiteit begon afvalbakken in brand te steken en met stenen te gooien. De politie probeert de situatie onder controle te krijgen en de demonstranten te verspreiden. Zij roepen voornamelijk slogans die niets met economische problemen te maken hebben en die vooral gericht zijn tegen de pijlers van het systeem.”

Vanochtend, 30 december, besloten studenten van de Universiteit van Teheran om zich aan te sluiten bij de demonstratie op het Enghelabplein, waarbij ze scandeerden: “Hervormers, Hardliners, Eind Verhaal”. Maar de Revolutionaire Garde en andere agenten van de oproertroepen beletten hen de universiteit te verlaten.

Men zag studenten die zich verzameld hadden achter de hekken van de campus van de universiteit en riepen: “Seyyed Ali (Khamenei), schande, laat het land gaan” en “Dood aan de Dictator”. In een mislukte en lachwekkende poging heeft het regime geprobeerd een stel van zijn spionnen en veiligheidsagenten naar de campus te sturen onder het voorwendsel, dat het om studenten van de universiteit ging.

Je kon de dappere studenten zien roepen: “Studenten zijn bereid om te sterven, maar zullen niet bezwijken voor de schande”, “Dood aan de Dictator” en “Vrees niet, we zijn allemaal samen”.
Veiligheidstroepen vuurden met traangas en een aantal demonstranten werd heel hard geslagen en raakte gewond.

In de Vali Asr Straat in Teheran werden waterkanonnen, die naar die plek waren gestuurd, geconfronteerd met mensenmassa’s. Demonstranten op het Enghelabplein  (Revolutie) scandeerden: “Khamenei moet beseffen dat hij snel zal worden afgezet”, “De mensen zijn arm, toch leeft hij (Khamenei) alsof hij God is”, “Seyyed Ali (Khamenei), schande, laat het land gaan”, “Jullie, rijke moellahs, geef ons geld terug”, “Kanonnen, tanks, van Moellahs moeten we af”, “Seyyed Ali, sorry, maar je tijd zit erop”.

Men heeft gezien dat eenheden van de oproerpolitie een aantal demonstranten hebben aangevallen en gearresteerd. Er zijn ook mensen gesignaleerd die demonstreerden in een gebied vlakbij Teherans Sa’adat Abad district.

Vanavond, op de derde dag van opstand van het hele Iraanse volk, heeft de misdadige Revolutionaire Garde het vuur geopend op de demonstratie van de dappere bevolking van Doroud en minstens  twee demonstranten gedood. Deze onmenselijke misdaad vond plaats terwijl de oproertroepen er niet in slaagden de demonstranten met traangas en slagen te verspreiden. De namen en details van de martelaren zullen later bekend worden gemaakt.

Ongetwijfeld zal dit onrechtvaardige bloedvergieten de woede van de bevolking tegen het geestelijk regime verdubbelen en het vuur van opstand aanwakkeren en de omverwerping versnellen.


STFA roept de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, de Europese Unie, de Verenigde Staten en alle mensenrechtenorganisaties op om deze ernstige  misdaad te veroordelen en efficiënte internationale maatregelen te nemen tegen de onderdrukking van de opstand van Irans bevolking.

30 december 2017