Rapport over de onderdrukking van mensenrechtenverdedigers

Het rapport benadrukte dat "sinds december 2017 de situatie voor mensenrechtenverdedigers in Iran aanzienlijk gevaarlijker is geworden, aangezien tientallen demonstranten werden gearresteerd, vastgehouden, aangeklaagd en zelfs gedood tijdens anti-regeringsprotesten die het land overspoelden.

Het rapport voegde er aan toe dat Iran "ook het harde optreden tegen vrouwenrechtenverdedigers in het algemeen en in het bijzonder wegens hun vreedzame protesten bij het afdoen van hun hijab, heeft geïntensiveerd".

Michel Forst brengt verslag uit over de onderdrukking van mensenrechtenverdedigers

Bovendien wordt in het rapport gesteld: "Tientallen vrouwenverdedigers worden vervolgd voor hun legitieme werk. Hoda Amid, Najmeh Vahedi en Rezvaneh Mohammadi werden in september 2018 gearresteerd en willekeurig vastgehouden op onbekende plaatsen als vergelding voor hun betrokkenheid bij workshops over gelijke huwelijksrechten en andere vreedzame activiteiten in verband met vrouwenrechten. Atena Daemi en Golrokh Ebrahimi Iraee worden vastgehouden voor hun strijd voor vrouwenrechten, hun verzet tegen kinderarbeid en hun verzet tegen de doodstraf. Ze worden in 'quarantaine' gehouden en hebben beperkt contact met de buitenwereld.

"Prominente mensenrechtenorganisaties hebben voortdurend hun bezorgdheid geuit over de meedogenloze vervolging van mensenrechtenverdedigers, waaronder journalisten, advocaten, vrouwenrechtenverdedigers, studentenactivisten, politieke en burgerrechtenactivisten en leden van minderheden”.

"De staat ziet mensenrechtenverdedigers als een bedreiging voor de nationale veiligheid. Daarom is er geen nationale wet of beleid om mensenrechtenverdedigers te beschermen en worden de rechten van de VN-Verklaring niet geëerbiedigd. De staat heeft betoogd dat 'het Westen' de term mensenrechtenverdediger gebruikt om wat hij beschrijft als terroristen, spionnen of een onderdeel van westerse infiltratiepropaganda te beschermen".

Het rapport vermeldt ook dat "verdedigers onderworpen worden aan martelingen, waaronder schijnexecuties, mishandelingen, slaapgebrek en ontzegging van de toegang tot adequate medische zorg; willekeurige arrestatie en detentie gevolgd door oneerlijke processen; gewelddadige uiteendrijving van vreedzame protesten; reisverboden en intimidatie van familieleden van mensenrechtenverdedigers, waaronder ook hun kinderen".

Het rapport verwijst naar het ongehoorde optreden tegen advocaten in 2018 en voegt eraan toe dat het Iraanse regime hun activiteiten "ernstig blijft beperken" door het gewelddadig onderdrukken van vreedzame protesten, het lastigvallen en intimideren van mensenrechtenactivisten en hun families, met "willekeurige arrestaties en opsluitingen, waarbij ze onderworpen worden aan foltering en gevaarlijke omstandigheden in de gevangenis (er zijn verschillende meldingen van verdachte sterfgevallen in de gevangenis en het ontzeggen van dringende medische behandeling), oneerlijke processen en lange straffen of executies".

Tot slot roept Michel Forst het Iraanse regime op om "een einde te maken aan de meedogenloze vervolging van alle mensenrechtenverdedigers. De staat moet de productieve en legitieme sociale en politieke rol van mensenrechtenverdedigers in Iran en elders erkennen en ophouden hen het zwijgen op te leggen door hen te bestempelen als buitenlandse stemmen of bedreigingen van de nationale veiligheid. Hij roept op tot vrijlating van mensenrechtenadvocaten en andere verdedigers die momenteel in de gevangenis wegkwijnen wegens hun vreedzame en legitieme werk".