Secretaris-generaal van de Verenigde Naties: vrouwenrechten niet gerespecteerd in Iran

Website van Ahmed Shaheed, 27 September 2015 - VN Secretaris-generaal Ban Ki-moon maakte zijn jaarlijks rapport bekend, waarbij hij zijn ernstige zorg uitsprak over wijdverbreide en schandelijke schendingen van de mensenrechten en over een golf van executies in Iran.
Resolutie 69/100 van de Algemene Vergadering van de VN roept de Secretaris-generaal op om de vorderingen op dit terrein (mensenrechten in Iran) te rapporteren aan de 70e jaarlijkse zitting van de AVVN en om die reden presenteert de Secretaris-generaal nu dit rapport.

In dit rapport bekritiseerde de Secretaris-generaal Teheran vanwege het uitvoeren van het arrest van ‘qisas’ (vergelding in natura) en het grote aantal terechtstellingen. 

 

Ban Ki-moon beschuldigde Iran van het schenden van vrouwenrechten 
Dit rapport zegt over de situatie van vrouwen:


Positie van vrouwen
Het Islamitisch Wetboek geeft echtgenoten aanzienlijke controle over het leven van hun vrouwen en kinderen.
Artikel 630 staat het een man toe om zijn vrouw te doden als zij betrapt wordt bij plegen van overspel.
De Secretaris-generaal vindt het betreurenswaardig dat het voorgestelde veelomvattende, voor de bevolking verheerlijkte wetsontwerp over het gezin (Nr. 315), waarover nu de discussie gevoerd wordt in het Comité voor parlementaire culturele zaken, mogelijkerwijs vrouwen kan blootstellen aan toegenomen risico’s van huiselijk geweld.

De Secretaris-generaal is bezorgd over de aanzienlijke toename van wetten en publieke gedragslijnen die een bedreiging vormen voor de universeel gevestigde standaarden voor vrouwenrechten, inclusief vrijheid van beweging, gezondheid en economische activiteit.
Ook maakt de Secretaris-generaal zich zorgen over het van bovenaf beperken van de toegankelijkheid tot de rechtsgang voor vrouwen en meisjes die het slachtoffer zijn geweest van geweld, inclusief verkrachting binnen het huwelijk.
Volgens de Declaratie van de Rechten van het Kind is de leeftijd voor meerderjarigheid 18 jaar.
Vroege huwelijken echter blijven gemeengoed in de Islamitische Republiek van Iran, waar de huwbare leeftijd voor meisjes op 13 jaar ligt. Bovendien kunnen meisjes van maar 9 jaar gehuwd worden met toestemming van een rechtbank.


De Wet ter Bescherming van Kinderen zonder Erkende Verzorgers staat zelfs een huwelijk tussen een wettig voogd en zijn geadopteerde dochter toe, als een rechtbank dit het beste acht in het belang van het kind (zie A/69/356, § 40).
Tussen maart 2012 en maart 2013 zijn meer dan 40.600 meisjes onder de 15 getrouwd.
Van de huwelijken die in 2012 geregistreerd zijn, betroffen minstens 1.537 meisjes onder de 10 – een aanzienlijke toename vergeleken met voorgaande jaren. De vroege huwelijken bereikten volgens rapporten in 2013/2014 het hoogste aantal ooit.

Recente statistieken onthullen dat 201 meisjes onder de 10 en meer dan 41.000 meisjes tussen de 10 en 14 jaar oud in die periode gehuwd zijn.STFA, Stichting van de Familieleden