Vakbondsactivist Mohammad Ali Zahmatkesh in hongerstaking als protest tegen zijn voortdurende opsluiting

Mohammad Ali Zahmatkesh

De Iraanse vakbondsactivist Mohammad Ali Zahmatkesh is in hongerstaking sinds 30 juni in de Adelabad gevangenis in Shiraz. Hij protesteert tegen zijn voortgezette gevangenhouding en opsluiting samen met gewone misdadigers.

Mohammad Ali Zahmatkesh werd gearresteerd op 14 mei tijdens een vreedzame bijeenkomst van leraren in de stad Shiraz.

 De Iraanse veiligheidstroepen begonnen enkele dagen voor de landelijke protesten van leraren op 1mei, welke dag in Iran Lerarendag is, met een brede golf van arrestaties onder leraren en onderwijzers.

 Tot eind juni werden meer dan 230 leraren gearresteerd, velen werden bekeurd/gedagvaard ? door de veiligheidstroepen of de rechterlijke macht en de huizen van verscheidene vakbondsleden en leraren werden doorzocht.

 Veiligheidstroepen arresteerden ook vele leraren op 15 en 16 juni ter voorkoming van de vierde landelijke lerarenbijeenkomsten als protest tegen de voortdurende opsluiting van leden van de lerarenvakbond in enkele steden.