Veroordeling tot openbare afranseling in Iran

STFA, 01 Januari 2017 - Volgens ooggetuigen werd op 28 december een wegens diefstal veroordeelde, verder onbekende jongeman in het openbaar afgeranseld in Iranshahr – Zuidoost-Iran.

Hierbij moet opgemerkt worden dat de Verenigde Naties het toedienen van zweepslagen in Iran als onmenselijk, wreed, vernederend veroordeeld hebben en dat dit in tegenspraak staat tot internationaal recht.

De Verenigde Naties verklaren dat volgens de internationale mensenrechten, meer in het bijzonder de Conventie tegen Folteringen, bestraffing met zweepslagen verboden is en als een daad van marteling beschouwd dient te worden.

 

 

 

STFA, Stichting van de Familieleden