VN-expert: de veroordeling van een ambtenaar van het Iraanse regime voor massa-executies is een mijlpaal in de strijd voor gerechtigheid

VN-expert: de veroordeling van een ambtenaar van het Iraanse regime voor massa-executies is een mijlpaal in de strijd voor gerechtigheid
Javaid Rehman: "Ik dring er bij andere staten op aan universele jurisdictie toe te passen en soortgelijke strafrechtelijke onderzoeken en gerechtelijke procedures te starten in verband met de grove mensenrechtenschendingen in Iran."
 
Op 14 juli 2022 eindigde een wereldwijd erkend strafproces tegen de Iraanse regeringsfunctionaris Hamid Nouri in Stockholm met het vonnis. De rechtbank veroordeelde de beklaagde tot levenslange gevangenisstraf voor zijn aandeel in een ernstig misdrijf naar internationaal recht, namelijk de massa-executie van politieke gevangenen in Iran in 1988. Het vonnis, dat baanbrekend is voor toekomstige soortgelijke strafzaken, is een buitengewoon succes voor de internationale "Campaign for Justice", die ervoor zorgt dat het regime van Teheran verantwoordelijk wordt gehouden voor zijn misdaden volgens het internationaal recht.
 
 
Op 15 juli verwelkomde Javaid Rehman, de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechtensituatie in Iran, dit historische vonnis in het strafproces dat werd gevoerd op basis van universele jurisdictie. Rehman is hoogleraar internationale mensenrechten en islamitisch recht aan een universiteit in Londen. Hij kreeg van de Verenigde Naties de opdracht om de mensenrechtensituatie in Iran te onderzoeken en te documenteren en om rapporten in te dienen bij de VN-Mensenrechtenraad en de Algemene Vergadering van de VN.
 
Javaid Rehman noemde de uitspraak in de Zweedse rechtszaak een mijlpaal en een belangrijke stap vooruit in de strijd voor waarheid en gerechtigheid met betrekking tot een duister hoofdstuk in de geschiedenis van Iran. Het vonnis is een duidelijk signaal dat de ontkenning van de gruweldaden, ondersteund door solide bewijs en de straffeloosheid die tot nu toe heeft geheerst, niet langer mogen worden getolereerd.
 
"Ik dring er bij andere staten op aan", zei de mensenrechtendeskundige, "om universele jurisdictie toe te passen en soortgelijke strafrechtelijke onderzoeken en juridische procedures te starten in verband met de ernstige mensenrechtenschendingen in Iran." Iran en de nationale rechtbanken van andere staten spelen een cruciale rol spelen in het omgaan met deze omissies.
 
Samen met andere VN-experts heeft hij volgens Javaid Rehman herhaaldelijk opgeroepen om de verantwoordelijken voor de massa-executies van 1988 ter verantwoording te roepen. Hij hoopt dat dit vonnis de eerste stap is in het verkrijgen van waarheid, gerechtigheid en compensatie voor de slachtoffers, hun families en de maatschappelijke organisaties die zich inzetten om hen tot stand te brengen.