VN Expert: Iran moet zich nu concentreren op mensenrechten

De verenigde Naties, 15 Juli 2015 -  De laatste overeenkomst tussen de regering van Iran en onderhandelingen van zes landen over het beperken van het bereik van het nucleaire programma van het Golfland heeft de deur open gezet voor verdere discussie over de situatie van mensenrechten, volgens een onafhankelijke expert van de Verenigde Naties. 

“Ontwikkelingen op het gebied van vrede en van mensenrechten zijn nauw met elkaar verwant,” verklaarde Speciaal Rapporteur voor de VN, Ahmed Shaheed, -  die door de VN Raad voor de Mensenrechten gemandateerd is om de situatie in Iran te monitoren en te rapporteren – in een persbericht eerder vandaag.

Ahmed Shaheed heeft al heel lang zijn zorg over de gevolgen van economische sancties op de mensenrechtensituatie in Iran geuit in verschillende rapporten die zijn gepresenteerd aan de Algemene Vergadering van de VN en de Raad voor de Mensenrechten.

Tegelijkertijd drong de Speciale Rapporteur er bij de Iraanse regering op aan om niets na te laten om de reeds lange tijd bestaande zorgen over de mensenrechten die door de VN herhaaldelijk ter sprake zijn gebracht aan te pakken, waaronder de onrustbarende toename van executies in het afgelopen jaar en de toenemende beperkingen van het recht op vrijheid van meningsuiting en op vreedzame bijeenkomsten voor vrouwenrechten en de discriminatie van religieuze en etnische  minderheden en de voortdurende vervolging van journalisten, advocaten en verdedigers van de mensenrechten.

Nog zeer onlangs heeft Shaheed zijn zorg verwoord over Jason Rezaians arrestatie, detentie en rechtszaak, verslaggever van de Washington Post en zijn vrouw Yeganeh Salehi, correspondent voor de National, de krant van het Verenigd Arabisch Emiraat.

Er zijn onafhankelijke deskundigen of special rapporteurs zoals Shaheed aangewezen door de Raad voor de Mensenrechten, gebaseerd op het akkoord van Genève, om onderzoek te doen naar en verslag te doen van de situatie in een land of van een specifiek mensenrechtthema. 

Het gaat om erebanen en de deskundigen maken geen deel uit van de staf van de VN en ze worden evenmin voor hun werk betaald. 

 

 

STFA, Stichting van de Familieleden