VN NEEMT 70e RESOLUTIE AAN WAARIN MENSENRECHTENSCHENDINGEN IN IRAN WORDEN VEROORDEELD

VN NEEMT 70e RESOLUTIE AAN WAARIN MENSENRECHTENSCHENDINGEN IN IRAN WORDEN VEROORDEELD

Op 15 november heeft de Derde Commissie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties met een meerderheid van stemmen (80 voor en 29 tegen) een resolutie aangenomen over de flagrante en systematische schending van de mensenrechten in Iran. Dit is het 70e document waarin het religieuze fascisme dat Iran regeert wordt veroordeeld door verschillende organen van de Verenigde Naties.